Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Un raport evidențiază disparități geografice majore în domeniul educației

În schimb, regiunile cu cele mai mici ponderi ale persoanelor cu un nivel de calificare scăzut se găsesc în principal în Regatul Unit, în Belgia, în Țările de Jos și în Suedia.Inegalitățile geografice în educație persistă în ciuda angajamentelor luate de statele membre de a promova egalitatea în domeniul educației și al formării profesionale.Raportul – primul de acest gen – face apel la țările UE să depună mai multe eforturi pentru a reduce aceste inegalități.

„Toți cetățenii europeni ar trebui să beneficieze de educație și de formare de înaltă calitate, indiferent de locul în care trăiesc.Este momentul să ne respectăm angajamentele asumate.Combaterea inegalităților geografice în materie de educație este o condiție prealabilă pentru coeziunea socială și dezvoltarea regională echilibrată.Fondurile structurale europene pot și ar trebui să fie folosite pentru a ajuta la eliminarea inegalităților”, a declarat Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Raportul arată că regiunile cu cea mai mare proporție de persoane cu calificări din învățământul universitar (cu licență sau masterat sau o diplomă echivalentă) se află, în cea mai mare parte, în Regatul Unit, în Țările de Jos, în nordul Spaniei și în Cipru.Regiunile cu cele mai mici proporții de absolvenți ai unei forme de învățământ universitar se găsesc în Italia, în Portugalia, în România și în Republica Cehă.Raportul evidențiază de asemenea disparități regionale semnificative în ceea ce privește participarea adulților la procesul de învățare de-a lungul vieții.

Figura 1: Persoane cu un nivel scăzut de educație (care au promovat cel mult o formă de învățământ preșcolar, primar și gimnazial, ca % din populația în vârstă de peste 15 ani)

Etapele următoare

În noiembrie, Comisia va adopta strategia sa privind „Regândirea competențelor”, care va scoate în evidență necesitatea de a aborda disparitățile geografice din domeniul educației.În 2013, Comisia va prezenta dovezi suplimentare și va pune la dispoziția statelor membre consiliere politică în privința modalităților de îmbunătățire a egalității în domeniul educației și al formării profesionale.Un al doilea raport privind geografia inegalității educaționale din UE va fi publicat în 2013.

Disparități regionale în interiorul statelor membre

· Studenții din învățământul universitar, ca pondere din populația în vârstă de 20‑24 de ani:cele mai mari disparități regionale se întâlnesc în Belgia (cei mai mulți:capitala, Bruxelles – 120,7%*;cei mai puțini:Provincia Luxemburg, 23,4%), urmată de Republica Cehă (cei mai mulți:Praga, 100%;cei mai puțini:Střední Čechy, 5,6%) și Austria (cei mai mulți:Viena, 100%;cei mai puțini:Voralberg, 7,3%).* Raportul poate fi de peste 100% în regiunile cu mai multe instituții de învățământ universitar (de obicei regiunile unde sunt situate capitalele), care atrag o mare populație studențească și un număr mare de studenți în vârstă de peste 20-24 de ani.

· Accesibilitatea geografică la învățământul universitar– procentul de persoane care trăiesc la peste 60 de minute de cea mai apropiată universitate:Spania prezintă cea mai mare disparitate între regiunile cu cele mai bune rezultate și cea cu cele mai slabe rezultate (cele mai bune:Madrid și Țara Bascilor, 0%;cele mai slabe:Ceuta, 99,7%).Este urmată îndeaproape de Grecia (cele mai bune:Attiki, 1,2%;cele mai slabe:Ditiki Makedonia, 100%), de Finlanda (cele mai bune:Etelä-Suomi, 1,2%;cele mai slabe:Åland, 88,5%) și de Bulgaria (cele mai bune:Yugozapaden, 14,4%;cele mai slabe:Severozapaden, 97,4%).

· Ponderea absolvenților de învățământ universitar în rândul populației cu vârsta de 15 ani sau mai mult:în opt state membre există o diferență de mai mult de 15 puncte procentuale între regiunile cu cele mai bune rezultate și regiunile cu cele mai slabe rezultate.În Regatul Unit se întâlnește cea mai mare disparitate (23,4 puncte procentuale; cele mai bune rezultate:Inner London (partea centrală a Londrei), 41,8%;cele mai slabe rezultate:Tees Valley and Durham, 18,4%), urmată de Franța (21,3 puncte procentuale, cele mai bune rezultate:Île de France, 33%;cele mai slabe rezultate:Corsica, 11,7%), de Republica Cehă (18,8 puncte procentuale, cele mai bune rezultate:Praga, 25,8%;cele mai slabe rezultate:Severozápad, 7%), de Spania (17,6 puncte procentuale, cele mai bune rezultate:Țara Bascilor, 34,3%;cele mai slabe rezultate:Extremadura, 16,7%), de Slovacia (17,1 puncte procentuale, cele mai bune rezultate:Bratislavský kraj, 27,2%;cele mai slabe rezultate:Východné Slovensko,10,1%) și de România (15,4 puncte procentuale, cele mai bune rezultate:București–Ilfov, 22,5%;cele mai slabe rezultate:sudul Munteniei, 7,1%).

· Ponderea populației cu un nivel scăzut de educație:Franța prezintă cea mai mare disparitate regională (cele mai bune rezultate:Alsacia, 32,9%;cele mai slabe rezultate:Corsica, 60,1%), urmată de Grecia (cele mai bune rezultate:Attiki, 37%;cele mai slabe rezultate:Ionia Nisia, 64,1%), de Spania (cele mai bune rezultate:Madrid, 44,2%;cele mai slabe rezultate:Extremadura, 67,4%), de România (cele mai bune rezultate:București–Ilfov, 21,9%;cele mai slabe rezultate:zona de nord-est, 42,8%) și de Germania (cele mai bune rezultate:Chemnitz, 11,9%;cele mai slabe rezultate:Bremen, 30,6%).

· Participarea adulților la învățarea de-a lungul vieții:Regatul Unit are de departe cea mai mare disparitate regională (cele mai bune rezultate:Inner London, 16,1% din populația cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani fiind implicată în activități de învățare de-a lungul vieții;cele mai slabe rezultate:Irlanda de Nord, 5,7%).

Context

Raportul „Mind the Gap – education inequality across EU regions” a fost întocmit pentru Comisia Europeană de rețeaua de experți în științe sociale ale educației și formării (NESSE).Echipa autorilor este condusă de Dr Dimitris Ballas de la Universitatea din Sheffield, Regatul Unit.

Raportul se bazează pe date de la Eurostat și conține peste 100 de hărți care permit vizualizarea disparităților regionale.El identifică primele 10 și ultimele 10 regiuni din UE pentru fiecare dintre indicatorii pe care îi examinează.Alte constatări importante ale raportului sunt:

· disparitățile regionale în domeniul educației împiedică creșterea economică și dezvoltarea regională echilibrată;

· disparitățile regionale în domeniul educației dau naștere la inegalități între regiunile UE.De asemenea, ele încurajează „exodul creierelor” către regiunile mai dezvoltate;

· natura, amploarea și efectele inegalităților educaționale variază considerabil între regiunile UE.Soluțiile politice trebuie să fie adaptate, mai degrabă decât generice;

· utilizarea eficace a fondurilor structurale europene poate ajuta la reducerea disparităților regionale în domeniul educației și a efectelor acestora;

· este necesară o colectare mai sistematică a datelor la nivel subregional pentru a îmbunătăți baza de cunoștințe și pentru a informa responsabilii politici cu privire la acest subiect.

Pentru mai multe informații

Raportul complet și rezumatul acestuia

Comisia Europeană:Educație și formare profesională

Site-ul web al dnei Androulla Vassiliou

Urmăriți-o pe dna Androulla Vassiliou pe Twitter: @VassiliouEU

Trimite catre retele sociale