Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Propunerea Comisiei îmbunătățește capacitatea partidelor politice europene de a-i reprezenta pe cetățenii UE și consolidează democrația

Vicepreședintele Maroš Šefčovič a declarat:„Partidele și fundațiile politice europene cu adevărat transnaționale sunt esențiale pentru exprimarea opiniilor cetățenilor la nivelul Uniunii și pentru generarea de dezbateri publice la scară europeană.Acestea au un rol central în configurarea dezbaterii privind aspecte specifice Uniunii, care, având în vedere alegerile europene din 2014, promite să fie animată în anii următori.Această propunere ambițioasă reprezintă un pas important în direcția consolidării democrației europene”.

Pentru a fi recunoscute ca partid politic european sau ca fundație politică europeană, organizațiile respective vor trebui să respecte standarde înalte privind democrația internă, guvernanța, responsabilitatea, transparența și respectul pentru valorile pe care se întemeiază Uniunea.Toate aspectele legate de finanțarea partidelor vor face obiectul unui set cuprinzător de norme, printre care se numără cerințe stricte în materie de raportare și control.Un regim de sancțiuni administrative va fi introdus în cazul încălcărilor.

Propunerea nu va avea nicio consecință asupra sumelor totale puse la dispoziție din bugetul UE pentru finanțarea partidelor și a fundațiilor politice,însă normele care reglementează această finanțare vor fi raționalizate și adaptate în funcție de situația și de necesitățile specifice.Partidele politice europene vor avea obligația de a publica numele donatorilor care contribuie cu mai mult de 1 000 EUR pe an, în timp ce limita anuală a donațiilor individuale va crește de la 12 000 EUR la 25 000 EUR.

Context

Legislația existentă [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 din 4.11.2003] care reglementează statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european a fost adoptată în 2003.Aceasta a fost modificată în 2007 pentru a permite, printre altele, finanțarea fundațiilor politice europene din bugetul UE.Prin intermediul raportului Giannakou, Parlamentul European a formulat o serie de cereri pentru a îmbunătăți aceste norme.Propunerea de astăzi include majoritatea solicitărilor respective.

În 2012, un total de 13 partide politice la nivel european au beneficiat, în temeiul regulamentului menționat, de o finanțare gestionată de Parlamentul European.În 2012, valoarea bugetului destinat partidelor și fundațiilor politice la nivel european a depășit cu puțin suma de 31 de milioane EUR.

Regulamentul nr. 2004/2003:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2004:20071227:RO:PDF

Propunere privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene:

COM(2012)499:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_fr.pdf

COM(2012)500:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/swd_com_2012_500_en.pdf

A se vedea, de asemeneaMEMO/12/660.

Sursa:Comisia Europeana – Comunicat de presaBruxelles, 12 septembrie 2012

Trimite catre retele sociale