Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

„Conectarea Europei”

José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a declarat: „Avem nevoie de un mecanism Conectarea Europei ambițios, pentru a investi în creșterea viitoare a Europei și pentru a stimula crearea de locuri de muncă. Cetățenii și agenții economici întâmpină prea adesea obstacole din cauza rețelelor de infrastructură incomplete, ineficiente sau pur și simplu inexistente. Prin concentrarea pe infrastructura strategică și caracterul inovator, precum și printr-o autentică valoare adăugată la nivel european, mecanismul Conectarea Europei reprezintă o soluție europeană la problemele europene. Acest lucru a fost recunoscut pe scară largă în cadrul conferinței de astăzi și sunt încrezător că acest mesaj va fi auzit și în capitalele statelor membre.”

În cursul evenimentului, vorbitorii și participanții au apreciat caracterul inovator și valoarea adăugată semnificativă generată de mecanismul Conectarea Europei. Acesta ar urma să contribuie la punerea pe picioare a infrastructurilor strategice care să ajute Europa „să fie competitivă și să crească” în contextul mondializării, în acord cu strategia Europa 2020 și cu recent convenitul Pact pentru creștere.

Participanții au fost de acord că, în lipsa acestuia, multe dintre investițiile necesare în infrastructurile de transporturi, energie și internet din UE nu s-ar putea realiza la nivel strict național. Acest lucru este cu atât mai valabil în condițiile crizei în curs, care face mai dificile, de exemplu, creditele bancare pentru investiții în infrastructură. Majoritatea participanților se așteaptă la investiții private semnificative grație instrumentelor financiare inovatoare aferente mecanismului Conectarea Europei, cum ar fi obligațiunile de proiect, precum și orientările și planificarea pe termen lung oferite de mecanism.

Mulți dintre aceștia au atras atenția asupra unor proiecte de infrastructură care beneficiază de sprijin din partea UE, care demonstrează în mod clar beneficiile și valoarea adăugată a investițiilor în infrastructură la nivelul UE, cum ar fi, de exemplu, recent inaugurata magistrală electrică care face legătura dintre Irlanda și Regatul Unit sau compresoarele care permit inversarea tranzitului prin conductele de gaz din statele membre din Europa Centrală și de Est.

Rețelele transeuropene de mare performanță, sustenabile și interconectate în mod eficient au fost considerate esențiale pentru funcționarea deplină a pieței unice din UE și pentru tranziția către o economie mai sustenabilă, cu emisii reduse de carbon.

Anumiți participanți au subliniat, de asemenea, raportul de complementaritate dintre politica de coeziune a UE și mecanismul Conectarea Europei, subliniind în același timp importanța politicii de coeziune pentru întărirea competitivității întregii Uniuni Europene.

Participanții au fost de acord că mecanismul Conectarea Europei reprezintă o expresie concretă a unui nou mod de gândire și un parteneriat care va aduce, în egală măsură, beneficii la nivelul tuturor statelor membre, atât cetățenilor, cât și agenților economici, deoarece conexiunile mai bune ar ușura activitățile economice și deplasările, ar ameliora competitivitatea, ar crește posibilitățile de afaceri și securitatea energetică și ar transforma economia europeană într-o economie mai ecologică.

Multe voci au exprimat dorința ca sprijinul hotărât de care s-a bucurat mecanismul Conectarea Europei în cadrul acestui eveniment de nivel înalt să poată mobiliza și alți factori interesați și de decizie importanți și să poată avea o influență pozitivă în cursul negocierilor dinaintea Consiliului European extraordinar din 22-23 noiembrie 2012, dedicat cadrului financiar multianual.

Context:

În urma propunerilor pentru cadrul financiar multianual din 29 iunie 2011, Comisia a înaintat la 19 octombrie 2011 proiectul de regulament privind mecanismul Conectarea Europei. Negocierile sunt în curs la nivelul Consiliului și al Parlamentului European.

Consiliul European din iunie 2012 a ajuns la un acord în privința Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă, care include eliminarea barierelor din interiorul pieței unice și care menționează explicit sectoarele aflate în centrul mecanismului Conectarea Europei: transporturi, energie și internet. În cadrul Consiliului European s-a convenit, de asemenea, lansarea imediată a unor obligațiuni de proiect pilot.

Conferința de astăzi a fost organizată de Comisia Europeană. Au luat cuvântul următorii vorbitori:

Andrus Ansip, prim-ministrul Estoniei

Efthemios Flourentzou, Ministrul Comunicațiilor și Lucrărilor, Republica Cipru

Amalia Sartori, deputat în Parlamentul European, Președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie din PE

Adina Ioana Vălean, deputat în Parlamentul European, raportor pentru mecanismul Conectarea Europei

Wolfgang Kopf, prim vicepreședinte pentru probleme publice și de reglementare, Deutsche Telekom

Maciej Witucki, președinte, Polish Telekom

Marc Hamy, director general, AirbusProSky

Dermot Byrne, director general, EirGrid

Pierre Mongin, președinte și director general al Groupe RATP

Scott Dickens, director la nivel mondial pentru piețe de capital structurate, HSBC Bank

Paul O’Neill, director la nivel mondial pentru energie, Allianz Global Corporate and Specialty

Participanții au provenit dintr-o plajă largă de domenii, inclusiv din sectoarele în cauză – transporturi, energie și internet. Printre organizațiile și firmele reprezentate s-au numărat Banca Europeană pentru Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Orange France Telecom, ThyssenKrupp, Telefónica, British Telecom, Siemens, Deutsche Bank, Alcatel-Lucent și Renault.

În afară de președintele Barroso au mai participat următorii membri ai Comisiei Europene: vicepreședinții Neelie Kroes și Siim Kallas, precum și comisarii Johannes Hahn și Günther Oettinger.

Informații suplimentare:

Un material de presă privind mecanismul Conectarea Europei: IP/11/1200

Citiți declarațiile președintelui Barroso și ale altor membri ai Comisiei:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

Urmăriți clipul video:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I074497

Citiți broșura privind mecanismul Conectarea Europei:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

Privind valoarea adăugată a bugetului UE: „Alocarea de fonduri în domeniile importante” MEMO/11/469

Privind cadrul financiar multianual: http://ec.europa.eu/budget/reform

Sursa:Comisia Europeana – Comunicat de presaBruxelles, 2 octombrie 2012

Trimite catre retele sociale