Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Comisia se concentrează asupra cooperării științifice internaționale pentru a face față provocărilor mondiale

Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat:„A munci pe cont propriu nu este o opțiune în domeniul cercetării și inovării.Este esențial ca Europa să colaboreze cu partenerii internaționali pentru a avea acces la noi resurse de cunoaștere și pentru a aborda provocările mondiale.La fel ca programele-cadru care l-au precedat, Orizont 2020 va fi deschis spre participanți din întreaga lume. Deschiderea garantează o cooperare reciproc avantajoasă cu partenerii cheie internaționali ai Europei, înseamnă asistență pentru țările în curs de dezvoltare și contribuie la accesul Europei la piețe noi și emergente.”

O cincime dintre proiectele de cercetare ale UE implică deja cel puțin un partener din afara UE.De exemplu, prin Parteneriatul dintre țările europene și cele în curs de dezvoltare privind studiile clinice (EDCTP), 14 state membre ale UE, Elveția, Norvegia și 47 de țări din Africa Subsahariană colaborează în prezent la obținerea unor noi medicamente și vaccinuri pentru combaterea HIV/SIDA, a malariei și a tuberculozei.

Noua strategie va fi implementată mai ales prin Orizont 2020, programul de finanțare al UE pentru cercetare și inovare care va fi lansat în 2014, precum și prin inițiative comune cu statele membre ale UE.Pe lângă faptul că Orizont 2020 este întru totul deschis spre participarea internațională, o serie de acțiuni bine țintite, desfășurate împreună cu parteneri și regiuni cheie, se vor concentra asupra provocărilor sociale și asupra tehnologiilor generice și industriale.

Vor fi elaborate programe multianuale de cooperare cu parteneri și regiuni cheie, în scopul stimulării cooperării internaționale și al orientării mai precise a acesteia.Strategia necesită, de asemenea, îmbunătățirea dialogului despre politici cu partenerii noștri, precum și o mai bună culegere de informații, ca parte a programului Observator pentru Cercetare și Inovare care a fost propus.În plus, Uniunea Europeană va încerca să își sporească influența în cadrul organizațiilor internaționale relevante.

Context

Uniunea Europeană este lider mondial în domeniul cercetării și inovării, cheltuind 24% din sumele cheltuite pentru cercetare la nivel mondial și realizând 32% dintre publicațiile de mare impact și 32% dintre cererile de brevete, deși populația UE reprezintă numai 7% din populația lumii.

Programele UE pentru cercetare sunt deschise spre participanți de pe întreaga planetă.În prezent, 6% dintre participanții la Al șaptelea program-cadru pentru cercetare (PC7) provin din țări terțe.Acțiunile Marie Curie, care finanțează mobilitatea și formarea cercetătorilor, sprijină participanți din 80 de țări diferite.Consiliul European pentru Cercetare (CEC), care finanțează cercetătorii, indiferent din ce parte a lumii provin, pentru a face cercetare de vârf în Europa, a lansat o campanie pentru atragerea unui număr mai mare de participanți din țări terțe.Serviciul științific intern al Comisiei, Centrul Comun de Cercetare (JRC), păstrează, de asemenea, legături strânse în domeniul cercetării cu organizații din întreaga lume.

Noua strategie se va baza pe o dublă abordare.Prin deschiderea generală a programului Orizont 2020 spre cooperarea internațională, cercetătorii europeni vor avea libertatea să coopereze cu omologii lor din țări terțe pe teme alese de ei înșiși.Toate acestea vor fi completate de activități bine orientate, în cadrul cărora se vor stabili cooperări pe anumite teme și cu parteneri clar identificați.De asemenea, strategia va promova principiile internaționale comune din domeniul cercetării și inovării, precum integritatea cercetării, conștientizarea componentei de gen și accesul liber, pentru a oferi comunității mondiale a cercetării și inovării condiții de concurență echitabile în domeniul cooperării internaționale. Un alt obiectiv al strategiei este ca cercetarea și inovarea să contribuie mai pregnant la politicile externe ale Uniunii. Din doi în doi ani, Comisia va prezenta un raport privind progresele realizate.

Cercetarea este o competență partajată cu statele membre.Construind pe bazele create prin activitatea Forumului strategic pentru cooperare științifică și tehnologică internațională, se va crea un parteneriat puternic.

Informații suplimentare:

MEMO/12/672

Comunicare:http://ec.europa.eu/research/internationalstrategy

Orizont 2020:http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Al șaptelea program-cadru al UE pentru cercetare (PC7)http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Acțiunile Marie Curie:http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_ro.htm

Consiliul European pentru Cercetare:http://erc.europa.eu/

Trimite catre retele sociale