Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Ziua europeană și mondială împotriva pedepsei cu moartea – UE subliniază angajamentul său privind abolirea universală a acestei pedepse

În cazul unei erori judiciare, de care nu este ferit niciun sistem juridic, pedeapsa capitală reprezintă pierderea tragică și ireversibilă a unei vieți omenești. Aceasta nu poate anihila infracțiunea pe care intenționează să o pedepsească și nici nu poate atenua pierderea suferită de victimă. Această practică ar trebui să aparțină trecutului.”

Uniunea Europeană își reafirmă în mod regulat opoziția față de pedeapsa cu moartea și recurge la diferitele instrumente diplomatice de care dispune, inclusiv declarații, demersuri și dialoguri cu partenerii săi în domeniul drepturilor omului, pentru a promova cauza unei aboliri la nivel mondial. Mișcarea în favoarea abolirii este una dintre prioritățile absolute ale cadrului strategic și ale planului de acțiune privind drepturile omului și democrația adoptate recent de către UE, precum și ale Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO).

Deși tendința la nivel mondial este din ce în ce mai favorabilă abolirii acestei pedepse, 20din cele 58 de țări adepte ale păstrării pedepsei cu moartea din întreaga lume continuă execuțiile într-un ritm alarmant.Acolo unde încă se mai aplică pedeapsa cu moartea, UE cere limitarea progresivă a utilizării acesteia și respectarea standardelor minime convenite la nivel internațional.

UE militează împotriva pedepsei cu moartea și pe lângă forurile multilaterale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite, și contribuie la adoptarea celei de a 67-a rezoluții a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind un moratoriu asupra aplicării pedepsei capitale. UE continuă să încurajeze toate statele să adere la cel de al doilea Protocol opțional la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, care reprezintă principalul instrument internațional al ONU în favoarea abolirii pedepsei cu moartea.

Pe lângă faptul că aduce contribuții esențiale la eforturile depuse de organizațiile societății civile în vederea abolirii pedepsei cu moartea, UE este primul organism regional care a adoptat norme prin care se interzice comerțul cu bunuri utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale (sau a torturii și a tratamentelor degradante), precum și furnizarea de asistență tehnică legată de astfel de bunuri.

Pentru informații suplimentare:

Declarația comună a domnului Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, și a doamnei Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, cu ocazia Zilei europene și mondiale împotriva pedepsei cu moartea

http://eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm.

Sursa:Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 10 octombrie 2012

Trimite catre retele sociale