Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

ZILELE PORȚILOR DESCHISE 2012: Consacrarea politicii regionale a UE drept fondul de creștere al Europei

Comisarul Hahn a declarat:„ZILELE PORȚILOR DESCHISE 2012 au loc într-un moment decisiv pentru viitorul politicii noastre.Partenerii noștri regionali au ocazia să se facă auziți în această perioadă decisivă.Comisia și-a prezentat propunerea și este hotărâtă să o apere.Avem la dispoziția noastră un instrument ideal pentru a face față crizei și ne angajăm să sprijinim fiecare regiune a Uniunii Europene în acest sens.Însă avem nevoie de un buget realist, care să permită fondurilor UE să contribuie, în continuare, la creșterea economică și mai ales la crearea de locuri de muncă – și la menținerea speranței.”

Domnul Valcárcel, Președintele Comitetului Regiunilor, a adăugat:„Nu există ieșire din criză, nici redresare economică, fără o politică de coeziune puternică, concepută pentru toate regiunile din UE.Într-o etapă atât de dificilă a negocierilor privind bugetul UE, Zilele porților deschise vor contribui la clarificarea acestui aspect prin prezentarea unor exemple concrete privind modul în care regiunile și orașele susțin creșterea durabilă prin intermediul fondurilor structurale.Pentru Comitetul Regiunilor aceasta este, de asemenea, o ocazie de a face vizibile și accesibile rezultatele activităților intense de colaborare în rețea și de monitorizare, care vizează îmbunătățirea gradului de realizare a obiectivelor Strategiei Europa 2020.”

Zilele porților deschise vor arăta modul în care politica regională a UE își îndeplinește obiectivele:

conform estimărilor noaste, prin redirecționarea fondurilor către destinațiile cu cele mai mari necesități, investițiile UE au oferit accesul la finanțare pentru cel puțin 56 000 de IMM-uri.

Împreună cu inițiativa Barroso, această redirecționare a contribuit la participarea a 460000 de tineri la programe de combatere a șomajului.

450 000de locuri de muncă au fost create de către întreprinderile sprijinite din fondurile structurale ale UE începând cu 2007.

Zilele porților deschise vor contribui la definirea politicii pentru viitor:Reprezentanții în materie de politică regională vor participa la peste 100 de seminarii și ateliere – în cadrul inițiativei „Regiunile și orașele Europei:o valoare adăugată”.Se va pune accentul pe prioritățile-cheie pentru următoarea perioadă de finanțare 2014-2020:

· Creșterea economică inteligentă și ecologică pentru toți, promovarea inovării/cercetării și dezvoltării

· Sprijinul pentru IMM-uri

· Cooperarea teritorială

· Realizarea și măsurarea rezultatelor pentru o politică mai eficientă și strategică

Punctele principale ale programului

Ramon Luis Valcárcel, președintele Comitetului Regiunilor și comisarul Johannes Hahn:discuție în grup la data de 8 octombrie, la ora 14:30.

Johannes Hahn, comisarul pentru politica regională participă la masa rotundă deschisă participării presei și intitulată „Consacrarea politicii regionale a UE drept instrumentul de investiții al bugetului UE” din data de 9 octombrie, 8:30-9:30 (sala Schuman, Berlaymont).

Joaquin Almunia, vicepreședinte al Comisiei responsabil de concurență și comisarul Johannes Hahn vor organiza o dezbatere la nivel înalt cu privire la concurență, ajutoarele de stat și dezvoltarea regională:Centrul Albert Borchette, joi 11 octombrie, ora 10: 00, sala 0A

2013 RegioStars Awards:27 de proiecte care concurează în cinci categorii subliniază activitățile excelente și inovatoare întreprinse efectiv:eveniment prezentat de comisarul Hahn în cadrul Comitetului Regiunilor pe data de 9 octombrie, la ora 16:00.

Experți din toată Europa vor participa la conferințe și seminarii la Universitatea ZILELOR PORȚILOR DESCHISE.

„Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității” se va afla în centrul atenției „Locului de întâlnire”din acest an, găzduit de Comitetul Regiunilor, care va include 16 ateliere care examinează această nouă caracteristică a dezvoltării urbane/locale în perioada de după anul 2013.Va avea loc și o expoziție a 10 artiști ale căror lucrări ilustrează 10 ani de ZILE ALE PORȚILOR DESCHISE și INTERREG IVC – programul finanțat prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională.

În afara seminariilor de la Bruxelles, sunt planificate 350 de evenimente sub genericul „Europa în regiunea mea/orașul meu” care vor avea loc între septembrie și noiembrie în toate cele 27 de state membre ale UE, precum și în alte 11 țări printre care Bosnia și Herțegovina, Croația, Islanda, Muntenegru, Norvegia, Serbia, Elveția și Turcia.

Informații suplimentare:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional/ @EU_CoR:#euopendays – toate fotografiile vor fi disponibile pe Flickr

Media programme

Regional Partnerships

Sursa:Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 5 octombrie 2012

Trimite catre retele sociale