Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Un raport care evidențiază variații substanțiale ale costului învățământului superior pentru studenți și ale sprijinului acordat acestora

Multe dintre țările în care nu se percep taxe pentru studenți, cum sunt Austria, Regatul Unit (Scoția) și țările nordice, oferă de asemenea un sprijin consistent studenților, sub forma unor burse de întreținere și a unor împrumuturi, de exemplu (a se vedea Principalele puncte ale raportului). Aceste informații privind taxele de școlarizare sau taxele de școlarizare și sprijinul acordat pot fi consultate deja online de către studenții care doresc să compare costul studiilor lor în diferite țări europene.

„Sper că facilitarea accesului studenților la date comparative privind costul studiilor în diferite țări va duce la creșterea mobilității studenților și le va permite acestora să își aleagă cursul care le corespunde cel mai bine”, a declarat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret. „Acest raport este în același timp oportun și important: el reamintește faptul că învățământul și formarea profesională modernizate constituie piatra de temelie a prosperității pe termen lung pentru Europa și sunt esențiale pentru depășirea dificultăților noastre economice.”

Raportul subliniază faptul că există, de asemenea, diferențe majore în ceea ce privește sprijinul acordat studenților: sprijinul este substanțial în Germania, țările nordice și Regatul Unit, în timp ce acesta este limitat în cazul studenților din Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia și Lituania. Există, de asemenea, diferențe semnificative cu privire la studenții care au dreptul la sprijin: subvențiile pot fi distribuite în funcție de necesități sau pot fi puse la dispoziția tuturor. În aproximativ jumătate dintre țări, alocațiile familiale și avantajele fiscale acordate părinților studenților constituie un element semnificativ al pachetului global de sprijin pentru studenți.

Principalele puncte ale raportului

TAXE

Cele mai mari taxe

Cele mai ridicate taxe sunt percepute în Regatul Unit (Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord). Până în 2012, nivelul taxelor se ridica la 3 375 GBP pe an pentru cursurile de licență. Din septembrie 2012, în Anglia acest nivel a crescut, noul nivel de bază al taxelor de școlarizare fiind de 6 000 GBP, iar cel maxim de 9 000 GBP. Studenții din Anglia primesc un împrumut pentru a-și plăti taxele și nu sunt obligați să îl ramburseze până când nu au un loc de muncă relativ bine plătit. Cu toate acestea, în Țara Galilor, costurile suplimentare pentru taxele de școlarizare ale studenților care au domiciliul în Țara Galilor sunt plătite de guvernul galez, inclusiv în cazul în care acești studenți nu studiază pe teritoriul Țării Galilor. Pe de altă parte, în Irlanda de Nord, taxele vor fi indexate în funcție de rata inflației, acestea situându-se la nivelul de 3 465 GBP în anul universitar 2012/2013.

Gratuități

La cealaltă extremă se află 9 țări în care studenții nu plătesc taxe de școlarizare (exclusiv studenții internaționali care provin din afara UE/SEE). Acestea sunt Austria, Cipru (studii de licență) Danemarca (cu excepția studenților cu frecvență parțială), Finlanda, Grecia și Malta (studii de licență), Norvegia, Regatul Unit (Scoția) (studii de licență) și Suedia.

În Germania, pentru anul universitar 2012/13, două landuri (Bavaria și Saxonia Inferioară) percep taxe, iar în celelalte 14 landuri nu se percep taxe.

Proporția studenților care plătesc taxe

În funcție de țară, procentajul studenților care plătesc taxe variază considerabil. În mai multe țări, toți studenții plătesc taxe de școlarizare, și anume în Belgia (Comunitatea Flamandă), Bulgaria, Republica Cehă, Anglia, Islanda, Liechtenstein, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia și Turcia. În șapte țări (Comunitatea Franceză din Belgia, Estonia, Franța, Ungaria, Italia, Letonia, România) majoritatea studenților plătesc taxe. În patru țări (Croația, Germania, Lituania, Slovenia), un număr redus de studenți plătesc taxe; în fine, în cele 9 țări menționate mai sus, în afara excepțiilor menționate, studenții nu plătesc nicio taxă.

Taxele de școlarizare pentru studenții internaționali

Pentru studenții care provin din afara Uniunii Europene, nivelurile taxelor sunt de obicei mai ridicate. Acestea sunt în general stabilite de instituțiile de învățământ superior, deși în unele țări (Belgia, Bulgaria, Grecia, Portugalia, România) există norme stabilite la nivel central care reglementează nivelurile taxelor.

În șase țări (Republica Cehă, Ungaria, Islanda, Italia, Liechtenstein și Norvegia) studenții din afara Uniunii Europene sunt supuși aceluiași regim ca cei din Uniunea Europeană în ceea ce privește taxele.

Diferențele între taxe în funcție de cicluri

Nivelurile taxelor sunt în general mai ridicate pentru studiile de masterat (al doilea ciclu) decât pentru studiile de licență (primul ciclu); de asemenea, numărul studenților care plătesc taxe în al doilea ciclu este mai mare. În Grecia, Cipru, Malta și Regatul Unit (Scoția), se percep taxe numai pentru al doilea ciclu, nu și pentru primul, iar pentru studiile de masterat se percep de regulă taxe mai mari în Irlanda, Franța, Letonia, Lituania, Ungaria, Slovenia și Regatul Unit (Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord).

SPRIJINUL PENTRU STUDENȚI

Sprijinul pentru studenți îmbracă diferite forme și urmărește satisfacerea unor necesități diferite în funcție de țară. Cu toate acestea, cele mai întâlnite forme de sprijin sunt bursele și împrumuturile, care uneori sunt acordate simultan (în cazul în care studentului i se acordă împrumuturi și burse) și uneori separat (studentului i se acordă fie un împrumut, fie o bursă).

Burse

Toate țările, cu excepția Islandei și Turciei, acordă unele tipuri de burse cel puțin unei anumite părți a populației studențești. În Turcia se aplică reduceri de taxe pentru o parte a studenților, dar nu se acordă burse.

În alte țări, probabilitatea acordării unei burse există într-un număr mare de situații.

În Danemarca, Cipru și Malta, toți studenții primesc burse. În Finlanda, Țările de Jos, Norvegia, Suedia și Regatul Unit (Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord) majoritatea studenților beneficiază de burse.

În marea majoritate a țărilor [Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Regatul Unit (Scoția), Slovacia, Spania], doar un număr redus de studenți beneficiază de burse. Procentajul variază între 1% din populația studențească, în Grecia, și aproximativ 40% în Ungaria.

Împrumuturi

Deși, în mod teoretic, în toate țările poate fi posibilă obținerea de împrumuturi de către studenți, acestea sunt considerate ca fiind o caracteristică de bază a sistemelor de sprijin pentru studenți dacă mai mult de 5% din populația studențească contractează un astfel de împrumut. Acest lucru este valabil în 16 țări: Bulgaria, Danemarca, Germania, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Slovacia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit (în toate părțile), Islanda, Norvegia și Turcia.

Alte forme de ajutor: alocații familiale și avantaje fiscale pentru părinții studenților

Sistemele de sprijin pentru studenți pot considera studentul ca o persoană izolată sau ca un membru al unei familii care are nevoie de sprijin. În țările nordice, în special, studentul este considerat ca o persoană izolată, sprijinul fiind acordat direct persoanei în cauză. Cu toate acestea, în multe alte țări, sprijinul poate depinde de circumstanțele familiale de ansamblu, iar unele forme de sprijin pot fi canalizate către alți membri ai familiei, mai degrabă decât către student.

Alocațiile familiale și avantajele fiscale joacă un rol cheie în cadrul sprijinului pentru studenți într-o serie de țări, mai precis în Belgia, Republica Cehă, Germania, Estonia (exclusiv avantaje fiscale), Grecia, Franța, Irlanda (exclusiv avantaje fiscale), Italia (exclusiv avantaje fiscale), Letonia (exclusiv avantaje fiscale), Lituania, Malta (exclusiv avantaje fiscale), Austria, Polonia, Portugalia, Slovenia (exclusiv avantaje fiscale), Slovacia și Liechtenstein (exclusiv avantaje fiscale).

Context

Raportul este elaborat la solicitarea Comisiei de către rețeaua Eurydice, care cuprinde 38 de unități naționale situate în cele 34 de țări participante la Programul de învățare pe tot parcursul vieții (statele membre ale UE, Croația, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia, Elveția și Turcia). Rețeaua este coordonată și administrată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a UE. De acum înainte, evidența taxelor de școlarizare pentru studenți și a sprijinului financiar acordat studenților va face obiectul unui raport anual pentru a ține seama de evoluția acestora.

Pentru mai multe informații

Raportul complet este disponibil aici

Comisia Europeană: Educație și formare

Site-ul internet al dnei Androulla Vassiliou

Urmăriți-o pe dna Androulla Vassiliou pe Twitter: @VassiliouEU

Sursa:Comisia Europeana – Comunicat de presaBruxelles, 10 septembrie 2012

Trimite catre retele sociale