Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Tabloul de bord al pieței interne: statele membre și-au îmbunătățit rezultatele

Statele membre au reușit de asemenea să reducă numărul directivelor transpuse incorect. Acest deficit mediu de conformitate a scăzut de la 0,8%, cât era în urmă cu șase luni, la 0,7%, cât este în prezent, apropiindu-se de nivelul de 0,5% propus în Actul privind piața unică în aprilie 2011. În schimb, a crescut numărul directivelor pentru care transpunerea este în întârziere cu doi ani sau mai mult; a crescut de asemenea timpul suplimentar mediu necesar pentru transpunerea unei directive UE în legislația națională (de la 7,9 la 9,1 luni).

În ceea ce privește aplicarea legislației UE, numărul încălcărilor continuă să scadă, foarte probabil datorită introducerii de mecanisme de soluționare mai timpurie a problemelor de neconformitate cu legislația UE. Italia înregistrează cel mai mare număr de proceduri privind încălcarea dreptului UE inițiate de Comisie, urmată de Grecia și de Belgia.

Dacă se iau în considerare toți indicatorii privind asigurarea respectării normelor, Letonia, Estonia, Luxemburg și Lituania înregistrează per ansamblu cele mai bune rezultate.

Michel Barnier, comisarul pentru piața internă, a declarat în legătură cu acest subiect: „Piața unică reprezintă motorul unei noi creșteri economice, însă lucrurile pot avansa doar dacă toate țările aplică normele în mod corect. Doresc să salut progresele realizate în transpunerea legislației UE de către statele membre.”

Implementarea directivelor privind piața internă

· Deficitul mediu de transpunere la nivelul UE a scăzut de la 1,2% la 0,9% în cursul ultimelor șase luni, iar numărul statelor membre care au atins obiectivul de 1% a crescut de la unsprezece la șaisprezece. Luxemburg, România, Finlanda, Regatul Unit, Austria, Portugalia, Slovenia, Belgia, Cipru, Polonia și Italia trebuie să își dubleze eforturile pentru a atinge acest obiectiv.

· În total, opt state membre și-au depășit sau egalat cele mai bune rezultate anterioare: Republica Cehă, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Letonia și Malta. Această stare de fapt ilustrează prioritatea pe care statele membre respective o acordă transpunerii în termenele prevăzute.

· Malta și Letonia au cele mai bune performanțe în această privință, cu doar două directive așteptând să fie transpuse. Cu adevărat impresionantă este îmbunătățirea pe care a înregistrat-o Republica Cehă în comparație cu semestrul precedent: deficitul său de transpunere a scăzut de la 1,9%, cât era în luna mai, la 0,6%, cât este în prezent. În fine, eforturile continue și susținute ale Greciei i-au permis să-și reducă deficitul mult sub obiectivul de 1%, ajungând la 0,5%. În urmă cu doi ani, Grecia avea cel mai mare deficit de transpunere dintre cele 27 de state membre.

· În prezent, statele membre transpun directivele UE cu o întârziere medie de nouă luni față de termenul de transpunere. Numai Malta, Suedia, Spania, Franța și Letonia au o întârziere medie mai mică decât în noiembrie 2011. În ceea ce privește directivele cu o întârziere mai mare de doi ani față de termenul de transpunere (menționate în raport), douăzeci și două de state membre îndeplinesc obiectivul de „ toleranță zero ” (față de douăzeci și cinci, în urmă cu șase luni).

Încălcări

· Numărul total al procedurilor privind încălcarea dreptului UE cu privire la piața internă a continuat să scadă (cu 37% din 2007 încoace).

· În prezent, în UE, în ceea ce privește procedurile privind încălcarea dreptului UE, există un număr mediu de 31 de cauze per stat membru, în comparație cu 34 de cauze în urmă cu șase luni. În prezent, Italia înregistrează cel mai mare număr de proceduri privind încălcarea dreptului UE, fiind urmată de Grecia și Belgia. Peste 40% dintre procedurile privind încălcarea dreptului UE sunt legate de mediu și fiscalitate.

· Durata medie a procedurilor privind încălcarea dreptului UE variază de la unu (Luxemburg) la trei ani (Suedia).

· După ce Curtea de Justiție constată că a avut loc o încălcare a legislației UE, statele membre trebuie să ia măsuri imediate pentru a se conforma hotărârii sale. Cu toate acestea, soluționarea multor cauze durează foarte mult: în medie, peste17,5 luni. Pentru Irlanda, Franța și Spania, perioada este de aproape doi ani.

Un aspect esențial: Guvernanța pieței unice

În comunicarea sa privind o guvernanță mai bună a pieței unice, Comisia a propus o serie de măsuri pentru consolidarea guvernanței pieței unice (a se vedea IP/12/587), identificând domenii-cheie cum ar fi „obținerea unor progrese semnificative în materie de creștere și creare de locuri de muncă.” În aceste domenii, Comisia a cerut statelor membre să se angajeze să respecte obiectivul de „toleranță zero” în ceea ce privește transpunerea directivelor și a anunțat că va face uz cu mai multă fermitate de competențele sale de punere în aplicare; de asemenea, a cerut statelor membre să se asigure că încălcările legislației UE sunt remediate rapid, într-un termen de optsprezece luni, respectiv de douăsprezece luni, în cazul unei a doua sesizări. În viitor, tabloul de bord al pieței interne va monitoriza conformitatea cu aceste noi valori de referință.

Comisia va elabora un raport anual privind integrarea pieței unice, care se va concentra asupra modului în care funcționează piața unică în practică, în special în aceste domenii cheie. Acest raport va cuprinde informații legate de recomandările specifice fiecărei țări, elaborate în cadrul semestrului european.

Pentru mai multe informații:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Sursa:Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 8 octombrie 2012

Trimite catre retele sociale