Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Sporirea siguranței produselor alimentare: UE adoptă lista substanțelor aromatizante autorizate

„Datorită eforturilor continue depuse de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și alte organisme științifice, această legislație privind substanțele aromatizante va îmbunătăți cu mult transparența informațiilor adresate deopotrivă cetățenilor și sectorului industrial.Va fi mai ușor pentru toate părțile implicate să cunoască exact substanțele aromatizante care pot fi utilizate în produsele alimentare.” a declarat John Dalli, comisarul pentru sănătate și consumatori.

Aceste două noi acte legislative vor clarifica și armoniza utilizarea substanțelor aromatizante în cadrul pieței unice:

· Primul regulament[1]prevede o nouă listă de substanțe aromatizante la nivelul UE care pot fi utilizate în produsele alimentare și se va aplica de la 22 aprilie 2013, ceea ce va permite industriei alimentare a UE să se adapteze la noile norme.Toate substanțele aromatizante care nu figurează pe listă vor fi interzise după o perioadă de eliminare treptată de 18 luni.

· Al doilea regulament[2]se referă la măsuri tranzitorii pentru alte arome cum ar fi aromele obținute din surse nealimentare și se va aplica începând cu 22 octombrie 2012.

Noua listă include peste 2 100 de substanțe aromatizante autorizate.Încă 400 vor rămâne pe piață până când EFSA încheie evaluarea acestora.Acestea au fost utilizate timp îndelungat și au fost deja evaluate ca fiind inofensive de către alte organisme științifice.

Creșterea transparenței

Transparența și claritatea informațiilor reprezintă principalele avantaje ale noilor norme.Utilizările autorizate ale substanțelor aromatizante vor fi, de acum înainte, enumerate în funcție de categoria de produse alimentare la care acestea pot fi adăugate.Transparența va fi îmbunătățită, întrucât lista va fi, de asemenea, disponibilă pe o bază de date online permițând consumatorilor, întreprinderilor din sectorul alimentar și autorităților naționale de control în domeniul alimentar să identifice cu ușurință substanțele aromatizante care sunt autorizate în produsele alimentare.

Condițiile pentru autorizarea substanțelor aromatizante

O substanță aromatizantă poate fi autorizată numai în cazul în care utilizarea acesteia îndeplinește următoarele condiții:

· conform dovezilor științifice disponibile, nu prezintă niciun risc pentru sănătatea consumatorului la dozele propuse;

· utilizarea sa nu induce în eroare consumatorul.

La autorizarea substanțelor aromatizante, se pot lua în considerare și alți factori relevanți.Aceștia ar putea include, printre altele, factori etici, tradiționali sau de mediu.

Punere în aplicare

Autoritățile naționale de aplicare a legii au sarcina de a se asigura că produsele alimentare care conțin substanțe aromatizante neautorizate sunt retrase de pe piață.Acestea ar trebui, de asemenea, să informeze Comisia Europeană și alte state membre cu privire la substanța în cauză prin intermediul Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF) al UE.

Context

Lista pozitivă de substanțe aromatizante aprobate constituie o etapă importantă în punerea în aplicare a regulamentului-cadru[3]privind substanțele aromatizante adoptat în decembrie 2008.Acesta prevede că utilizarea substanțelor aromatizante este sigură și nu induce în eroare consumatorul.

Pentru informații suplimentare:
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Baza de date care include lista:https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL

MEMO/12/723

[1]Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 al Comisiei de adoptare a listei cu substanțele aromatizante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului, de introducere a acesteia în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei și a Deciziei 1999/217/CE a Comisiei.

[2]Regulamentul (UE) nr. 873/2012 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind lista Uniunii de arome și materii prime, prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008

[3]Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare

Sursa:Comisia Europeana – Comunicat de presaBruxelles, 1 octombrie 2012

Trimite catre retele sociale