Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Raportul UE privind tineretul lansează un apel de a face din ocuparea forței de muncă și incluziunea socială priorități de vârf

Șomajul în rândul tinerilor în vârstă de 15-24 de ani din UE a crescut cu 50% de la începutul crizei, de la o medie de 15% în februarie 2008 la 22,5% în luna iulie a acestui an.Noile cifre publicate de Eurostat arată că ratele cele mai ridicate sunt în Grecia (53,8%) și în Spania (52,9%).În UE, peste 30% dintre tinerii șomeri nu au avut un loc de muncă timp de peste un an.

„Sunt profund îngrijorată de efectele crizei asupra tinerilor.Mult prea mulți dintre ei sunt expuși riscului de excluziune socială și de sărăcie.Tinerii sunt viitorul nostru și mi-am luat angajamentul de a consolida politicile și programele noastre în domeniul educației, formării și tineretului pentru a le îmbunătăți perspectivele de angajare și oportunitățile în viață”, a declarat Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Cu toate acestea, există semne de speranță la orizont:raportul constată că aproape toate statele membre pun în aplicare strategia UE pentru tineret care își propune să creeze oportunități mai multe și mai bune pentru tineri și să promoveze cetățenia activă, incluziunea socială și solidaritatea.De la raportul precedent din 2009, statele membre au consolidat inițiativele destinate tinerilor în domeniul educației, al ocupării forței de muncă și al spiritului antreprenorial.Participarea tinerilor în asociații și în mișcările sociale este în continuare la un nivel ridicat.

Erasmus pentru toți, noul program pentru educație, formare profesională și tineret propus pentru perioada 2014-2020, va fi în centrul noii strategii a UE pentru tineret.Noul program preconizează o creștere semnificativă a finanțării, ceea ce ar permite unui număr de aproximativ 5 milioane de persoane să primească burse UE de studii, formare sau voluntariat în străinătate – aproape de două ori mai multe în comparație cu numărul actual, în cadrul programelor din perioada 2007-2013.

Următoarele etape

Raportul UE privind tineretul va fi prezentat Consiliului și se preconizează adoptarea lui sub forma unui raport comun al Consiliului și al Comisiei în noiembrie.

Context

Strategia UE pentru tineret (2010-2018)a fost adoptată de Consiliu la 27 noiembrie 2009.Obiectivele sale sunt (1) de a crea oportunități mai multe și mai bune pentru tineri și (2) de a promova cetățenia activă, incluziunea socială și solidaritatea.Această strategie pe 9 ani este împărțită în trei cicluri.La sfârșitul fiecărui ciclu, se redactează un raport al UE privind tineretul pentru evaluarea rezultatelor și propunerea de noi priorități pentru următorul ciclu de trei ani.În cazul în care raportul este adoptat de Consiliu, noile priorități se vor aplica începând cu 2013-2015.

Raportul din 2012include un rezumat al modului în care strategia UE pentru tineret a fost pusă în aplicare la nivel național și la nivelul UE începând din 2010 și o analiză cuprinzătoare a situației cu care se confruntă tinerii.El se bazează pe răspunsurile oferite de statele membre, agențiile guvernamentale și ministere, precum și pe consultările cu tinerii.Țările candidate și țările AELS au participat și ele la exercițiul de raportare, pe bază de voluntariat.

Strategia UE pentru tineret este complementară cu inițiativa emblematică Tineretul în mișcare a Strategiei Europa 2020 pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă.Strategia UE pentru tineret abordează nevoile tinerilor și oportunitățile pentru tineri în opt domenii de acțiune:

· Educație și formare

· Ocuparea forței de muncă și spiritul antreprenorial

· Incluziunea socială

· Sănătatea și bunăstarea

· Voluntariatul

· Participarea

· Cultura și creativitatea

· Tineretul și lumea

Ce face UE pentru a combate șomajul în rândul tinerilor

Măsurile de combatere a șomajului în rândul tinerilor și aspectele conexe se află în centrul atenției recomandărilor specifice fiecărei țăriadoptate de Consiliu în luna iunie.

Pachetul privind ocuparea forței de muncă (adoptat în aprilie 2012) subliniază necesitatea ca statele membre să se concentreze asupra creării de locuri de muncă și a creșterii economice, nu doar asupra măsurilor de austeritate.Pentru a facilita creșterea mobilității forței de muncă, Comisia intenționează să dezvolte portalul EURES care propune persoanelor doritoare să se angajeze oferte de locuri de muncă transfrontaliere.

Înainte de sfârșitul acestui an, Comisia va prezenta o propunere de recomandare a Consiliului privind „garanțiile pentru tineret”.Scopul este ca toți tinerii să aibă un loc de muncă, educație sau formare în termen de patru luni de la terminarea școlii.În plus, Comisia va lansa o consultare cu angajatorii și sindicatele privind un cadru de calitate pentru stagii.

De asemenea, Comisia încurajează statele membre să exploateze mai bine posibilitățile oferite de Fondul social european pentru a sprijini crearea de locuri de muncă, iar opt state membre (Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Portugalia, Slovacia și Spania), unde rata șomajului în rândul tinerilor este cea mai mare, sunt asistate de echipe ale Comisiei.Aceste echipe au contribuit la realocarea unor fonduri structurale ale UE, în valoare totală de aproximativ 7,3 miliarde EUR, în beneficiul unui număr de peste 460 000 de tineri în aceste țări.

Totodată, Comisia depune eforturi pentru a elimina obstacolele cu care se confruntă cetățenii UE, în special în ceea ce privește dreptul lor la libera circulație în UE, inclusiv pentru voluntariat, studii sau activități profesionale.

Prioritățile și recomandările strategiei UE pentru tineret sunt susținute prin programul Tineretul în acțiune care permite finanțarea oportunităților de învățare în străinătate pentru tineri, lucrători în domeniul tineretului și organizații de tineret.În conformitate cu strategia, programul promovează cetățenia și solidaritatea în rândul tinerilor și le permite să dobândească competențe prin activități pentru tineret, voluntariat și participare civică.De acesta au beneficiat aproximativ 185 000 de participanți în 2011, în comparație cu 111000 de persoane în anul în care a fost înființat, 2007.

Eforturile de stimulare a capacității de inserție profesională, a mobilității în scop educațional și a participării tinerilor sunt susținute prin programul actual de învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv Erasmus și Leonardo da Vinci.În 2012-2013, Comisia va furniza, de asemenea, în cadrul campaniei sale „We mean Business”, sprijin financiar pentru 280 000 de plasamente profesionale, prin intermediul acestor programe destinate studenților din învățământul profesional și superior.

Pentru mai multe informații

Raportul UE 2012 privind tineretul și anexele

Rapoartele statelor membre

Tabelul de indicatori ai UE privind tineretul

Site-ul internet al comisarului Androulla Vassiliou

Urmăriți-o pe dna Androulla Vassiliou pe Twitter @VassiliouEU

Sursa:Comisia Europeana – Comunicat de presaBruxelles, 10 septembrie 2012

Trimite catre retele sociale