Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Raportul UE privind tineretul lansează un apel de a face din ocuparea forței de muncă și incluziunea socială priorități de vârf

Detalii

Raportul UE privind tineretul publicat astăzi solicită ca ocuparea tinerilor, incluziunea socială, sănătatea și bunăstarea tinerilor să fie priorități de vârf ale politicii europene în domeniul tineretului.Raportul, produs o dată la trei ani de către Comisie, subliniază faptul că UE și statele membre trebuie să depună mai multe eforturi pentru a sprijini tinerii, care au fost afectați de criza economică.

Un raport care evidențiază variații substanțiale ale costului învățământului superior pentru studenți și ale sprijinului acordat acestora

Detalii

Costul învățământului superior pentru studenți variază în mod considerabil în Europa, indică un raport publicat astăzi de Comisia Europeană. Cele mai ridicate taxe de școlarizare se înregistrează în Anglia, unde studenții plătesc până la 9000 GBP (aproximativ 11 500 EUR) pe an universitar, în timp ce în nouă țări [Austria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Grecia, Malta, Norvegia, Regatul Unit (Scoția) și Suedia] în majoritatea cazurilor nu se percep taxe.Țările nordice se numără printre cele mai generoase, deși Finlanda și Suedia au urmat recent exemplul Danemarcei, introducând taxe pentru studenții internaționali. Toate țările, cu excepția Islandei și Norvegiei, percep taxe pentru studenții originari din afara Europei.

Cercetătorii de elită aflați la începutul carierei vor primi fonduri UE în valoare de 800 de milioane EUR

Detalii

Consiliul European pentru Cercetare (ERC) a anunțat astăzi selecționarea a 536 de cercetători de elită aflați la începutul carierei care vor benefica de fonduri în valoare totală de aproape 800 de milioane EUR.Granturile ERC destinate cercetătorilor debutanți (ERC Starting Grants), în valoare de până la 2 milioane EUR per proiect, vor permite celor mai promițători oameni de știință să dezvolte idei inovatoare în domeniul cunoașterii și să-și creeze propriile echipe de cercetare implicând peste 3000 de doctoranzi și postdoctoranzi, promovând astfel formarea unei noi generații de elite științifice în Europa.

Transporturi: UE acordă aproape 200 de milioane de euro pentru a sprijini proiecte majore de infrastructură

Detalii

Comisia Europeană a selectat 74 de proiecte care vor primi aproape 200 de milioane EUR reprezentând cofinanțare UE în cadrul programului privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) pentru a continua îmbunătățirea infrastructurii de transport din întreaga Uniune.Aceste 74 de proiecte, selectate în urma cererii anuale de propuneri din 2011, vor utiliza sprijinul financiar al UE în diverse scopuri, cum ar fi construirea și/sau îmbunătățirea legăturilor existente, sprijinirea coridoarelor de transport, parteneriate între sectorul public și cel privat (PPP) și instrumente financiare inovatoare.

Un grup la nivel înalt emite un „semnal de alarmă” pentru a avertiza statele membre că trebuie să abordeze criza competențelor de scriere și citire

Detalii

Uniunea Europeană trebuie să își revizuiască abordarea față de îmbunătățirea standardelor în ceea ce privește competențele de scriere și citire, susține un grup de experți la nivel înalt instituit de comisarul european Androulla Vassiliou pentru a aborda această problemă. Unul din cinci adolescenți în vârstă de 15 ani, precum și aproape 75 de milioane de adulți, sunt lipsiți de competențe de citire și de scriere de bază, ceea ce le îngreunează sarcina de a găsi un loc de muncă și sporește riscul lor de sărăcie și excluziune socială.

Testimonial Karin Both Head of Consumer Council DIN German Institute for Standardization

Detalii

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor şi Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – InfoCons, in calitate de structura gazda a Centrului de Informare Europe Direct Brasov, sarbatoreste 9 ani de la infiintare.Cu ocazia celebrarii celor 9 ani de la infiintarea Asociatiei Nationale pentru Protectia Consumatorilor şi Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – InfoCons, Doamna Karin Both, Sef al Consiliului de Consum al DIN, Institutul German pentru Standardizare a oferit un testimonial prin care transmite gândurile dumneai consumatorilor din Romania.

Testimonial Bryan Cassidy President of the Section for the Single Market, Production and Consumption European Economic and Social Committee

Detalii

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor şi Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – InfoCons, in calitate de structura gazda a Centrului de Informare Europe Direct Brasov, sarbatoreste 9 ani de la infiintare.Cu ocazia celebrarii celor 9 ani de la infiintarea Asociatiei Nationale pentru Protectia Consumatorilor şi Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – InfoCons, Domnul Bryan Cassidy, Presedintele Sectiei pentru Piata Unica, Productie si Consum a Comitetului Economic si Social Europeana oferit un testimonial prin care transmite gandurile dumnealui consumatorilor din Romania.
Europe Direct Brasov