Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Un raport evidențiază disparități geografice majore în domeniul educației

Detalii

Conform unui nou raport al Comisiei Europene, zona din Europa în care locuiești poate avea o influență considerabilă asupra educației și perspectivelor tale în viață.Raportul, intitulat „Mind the Gap – education inequality across EU regions” („Atenție la diferențe – inegalitatea regiunilor din UE în ceea ce privește educația”), evidențiază disparități semnificative ale oportunităților de educație și ale rezultatelor aferente între statele membre și în interiorul acestora.Figura 1: Persoane cu un nivel scăzut de educație (care au promovat cel mult o formă de învățământ preșcolar, primar și gimnazial, ca % din populația în vârstă de peste 15 ani)Se pare că există o mare diferență între nord și sud în ceea ce privește nivelul de educație atins – cele mai ridicate ponderi ale persoanelor cu un nivel de calificare scăzut, care au promovat doar ciclul de învățământ gimnazial sau mai puțin, se întâlnesc în special în regiunile din sudul Europei, mai ales în Portugalia și Spania.

Comisia se concentrează asupra cooperării științifice internaționale pentru a face față provocărilor mondiale

Detalii

Peisajul cercetării mondiale evoluează rapid, ponderea țărilor BRIC în totalul cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare la nivel mondial dublându-se în perioada 2000-2009.Probleme precum schimbările climatice, securitatea alimentară sau combaterea bolilor necesită tot mai mult un efort de cercetare concertat la nivel internațional.Europa își poate maximiza excelența bazei științifice și a industriilor inovatoare doar fiind deschisă spre cooperarea internațională și spre cele mai bune minți din lume.Prin urmare, Comisia Europeană a prezentat astăzi o nouă strategie pentru dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul cercetării și inovării.Strategia propune o concentrare mai accentuată a cooperării asupra priorităților strategice ale UE, cu menținerea în același timp a tradiționalei deschideri spre participarea țărilor terțe la cercetarea din UE.Este vorba nu doar despre abordarea provocărilor mondiale, ci și despre creșterea atractivității Europei ca centru de cercetare și inovare și despre sporirea competitivității industriale.

„Creșterea albastră”: Comisia prezintă perspectivele de creștere sustenabilă generată de sectoarele marin și maritim

Detalii

Pentru a depăși perioada de criză, Europa are nevoie de contribuția tuturor sectoarelor economiei sale. Într-o comunicare privind „creșterea albastră” adoptată ieri, 13.09.2012, Comisia Europeană prezintă indicii promițătoare privind creșterea economică și perspectivele de ocupare a forței de muncă în sectorul economic marin și în cel maritim, în măsură să contribuie la redresarea economică a Europei.Aceste sectoare economice asigură locuri de muncă pentru 5,4 milioane de persoane și contribuie la o valoare adăugată brută totală de circa 500 de miliarde EUR.Până în 2020, aceste cifre ar trebui să crească până la 7milioane de persoane, respectiv aproape 600 de miliarde EUR.În vederea concretizării acestui potențial, Comisia consideră că trebuie îndepărtate obstacolele din calea creșterii și trebuie implementate soluții inteligente pentru a stimula noile sectoare.

Comisia propune noi competențe ale BCE pentru supravegherea băncilor în cadrul unei uniuni bancare

Detalii

Propunerile prezentate astăzi cu privire la crearea unui mecanism de supraveghere unic (MSU) pentru băncile din zona euro constituie un pas important în direcția consolidării uniunii economice și monetare (UEM).În cadrul acestui nou mecanism unic, răspunderea finală în ceea ce privește sarcinile specifice de supraveghere legate de stabilitatea financiară a tuturor băncilor din zona euro îi va reveni Băncii Centrale Europene (BCE).Autoritățile naționale de supraveghere vor avea în continuare un rol important în activitățile cotidiene de supraveghere și în pregătirea și punerea în aplicare a deciziilor BCE. Tot astăzi, Comisia propune ca Autoritatea bancară europeană (ABE) să elaboreze un set unic de instrucțiuni în materie de supraveghere, cu scopul de a păstra integritatea pieței unice și de a asigura coerența supravegherii bancare pentru toate cele 27 de state membre.

Propunerea Comisiei îmbunătățește capacitatea partidelor politice europene de a-i reprezenta pe cetățenii UE și consolidează democrația

Detalii

Comisia a adoptat astăzi o propunere menită să consolideze capacitatea partidelor politice din Uniune de a forma un spațiu public cu adevărat european și de a exprima voința cetățenilor UE, prin sporirea vizibilității, a recunoașterii, a eficacității, a transparenței și a responsabilității acestor partide.Propunerea prevede un statut juridic la nivelul Uniunii pentru partidele politice europene și fundațiile afiliate acestora, abordând cel mai important obstacol cu care se confruntă organizațiile în cauză atunci când își desfășoară activitatea pe teritoriul unuia sau mai multor state membre.În prezent, majoritatea acestor partide și fundații sunt înregistrate ca asociații fără scop lucrativ („asbl”).

Securitatea informatică a instituțiilor UE a fost consolidată în urma unui proiect pilot de succes

Detalii

Instituțiile UE și-au intensificat lupta împotriva amenințărilor informatice prin crearea unei echipe UE – cu statut permanent – de intervenție în caz de urgență informatică (CERT-EU). Decizia vine în urma succesului unui proiect pilot desfășurat timp de un an de respectiva echipă, care a primit aprecieri pozitive din partea clienților și a omologilor.Vicepreședintele Maroš Šefčovič a declarat: „Instituțiile UE, ca toate organizațiile importante, fac adesea obiectul unor incidente care pun în pericol securitatea informațiilor. CERT-EU ne ajută să ne protejăm mai bine împotriva acestor amenințări. Acesta este un bun exemplu care demonstrează ce pot realiza instituțiile UE atunci când lucrează împreună. Dorim ca echipa noastră de intervenție în caz de urgență informatică să fie printre cele mai bune, cooperând strâns cu celelalte echipe ale comunității CERT și contribuind astfel la securitatea informatică a tuturor.”

Îmbătrânirea profesorilor: o provocare pentru sectorul educației din UE

Detalii

Comisia Europeană a salutat astăzi prezentarea raportului anual „O privire de ansamblu asupra educației 2012”, care furnizează date provenind din 34 de țări, inclusiv 21 de state membre ale UE (a se vedea lista de mai jos) privind rezultatele din domeniul educației.Raportul, întocmit de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), identifică mai multe domenii ale învățământului din Europa care ar putea crea probleme în viitorul apropiat.Îmbătrânirea profesorilor este una dintre aceste probleme:mai mult de 40% dintre profesorii din învățământul preuniversitar din cinci state membre ale UE (Austria, Republica Cehă, Estonia, Țările de Jos și Suedia) sunt în vârstă de 50 de ani sau mai mult – în Germania și Italia, acest procent este și mai mare, depășind 50%.
Europe Direct Brasov