Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Mediu: Comisia propune măsuri pentru combaterea „biopirateriei” și pentru facilitarea cercetării bazate pe natură

Detalii

O nouă propunere, care asigură accesul fiabil la resursele genetice din afara Uniunii, vine astăzi să impulsioneze cercetătorii și societățile din UE.Propunerea – un proiect de regulament care ar urma să implementeze „Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și partajarea beneficiilor” – este destinată să protejeze drepturile țărilor și ale comunităților indigene și locale care permit utilizarea resurselor lor genetice și a cunoștințelor tradiționale conexe, oferind totodată cercetătorilor din Europa un acces îmbunătățit și fiabil la eșantioane de resurse genetice de calitate, la preț redus și cu un nivel ridicat de securitate juridică.License All rights reserved by TeresalaLobahttp://www.flickr.com/photos/teresalaloba/3640434381/sizes/m/in/photostream/Resursele genetice joacă un rol important și tot mai accentuat în multe sectoare economice, inclusiv în sectorul reproducerii plantelor și animalelor, al produselor cosmetice și al celor farmaceutice.

Agenda digitală: principalele bănci, companii de telecomunicații și guverne își unesc forțele în cadrul unui exercițiu de combatere a atacurilor informatice la nivelul întregii UE

Detalii

Astăzi, în cadrul unei simulări desfășurate în întreaga UE pe tot parcursul zilei, sute de experți în securitate informatică din UE își testează capacitatea de combatere a atacurilor informatice.În cadrul exercițiului Cyber Europe 2012, 400 de experți din principalele instituții financiare, companii de telecomunicații, societăți furnizoare de servicii de internet, precum și din cadrul administrațiilor locale și naționale de pe tot cuprinsul Europei se confruntă cu peste 1200 de incidente informatice separate (printre care peste 30000 de emailuri), în cursul unei campanii de simulare a unui atac DDoS (distributed denial of service).Exercițiul testează modul în care aceste instituții ar reacționa și coopera în cazul unor atacuri susținute asupra site-urilor web și sistemelor informatice publice ale principalelor bănci europene.Un atac real de acest gen ar provoca perturbări masive pentru milioane de cetățeni și întreprinderi din întreaga Europă, precum și daune de milioane de euro pentru economia europeană.

Comisia dă exemplu la o conferință de prezentare a soluțiilor informatice ale secolului XXI

Detalii

Peste 800 de specialiști în tehnologiile informației și responsabili strategici din instituții și agenții ale UE vor participa, în zilele de 4 și 5 octombrie, la Conferința din 2012 a Comisiei Europene pe tema TIC, ajutând la construirea bazelor digitale pentru administrațiile UE din secolul XXI.Mijloacele de comunicare sociale, TIC mobile și alte evoluții ale secolului XXI oferă administrațiilor UE posibilități și instrumente la care funcționarii publici din generațiile precedente nici măcar nu visau.Noile tendințe ale tehnologiei, combinate cu societăți extrem de specializate în tehnologiile informației din întreaga Uniune, au un impact enorm atât asupra așteptărilor cetățenilor, cât și a exigențelor față de administrații.

Teste de stres în domeniul nuclear: se confirmă standarde ridicate de securitate, dar este nevoie de îmbunătățiri

Detalii

Standardele de securitate ale centralelor nucleare din Europa sunt în general ridicate, însă se recomandă îmbunătățirea elementelor de securitate la marea majoritate a centralelor nucleare europene. Cu toate acestea, autoritățile naționale în domeniul securității nucleare au concluzionat că nu se justifică nicio închidere a vreunei centrale nuclearoelectrice. Acesta este principalul mesaj al comunicării de astăzi a Comisiei Europene privind rezultatele testelor de stres în domeniul nuclear.By d o l f iRudolf Vlcek @dolfi #photographyAceste teste au stabilit că nu toate statele membre aplică standardele de securitate promovate de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și nici cele mai bune practici internaționale. Comisia va urmări îndeaproape implementarea recomandărilor și va propune, în același timp, măsuri legislative pentru a spori securitatea nucleară în Europa.

Actul privind piața unică II: 12 acțiuni prioritare pentru o nouă etapă de creștere

Detalii

Anul acesta marchează cea de a 20-a aniversare a pieței unice.S-au parcurs deja etape importante.Pentru consumatorii europeni, piața unică înseamnă o gamă mai variată de produse și servicii, la prețuri mai mici.Piața unică le-a oferit cetățenilor posibilitatea de a circula liber, de a se stabili și de a lucra oriunde doresc.Tinerilor le-a dat ocazia de a studia în străinătate; în ultimii 25 de ani, de acest privilegiu s‑au bucurat peste 2,5 milioane de studenți. Pentru cele 23 de milioane de companii din UE, piața unică a creat acces la 500 de milioane de consumatori și a generat investiții străine. Mesajul este clar, iar dovezile sunt evidente: o piață unică puternică, dezvoltată și integrată generează creștere și locuri de muncă, iar cetățenilor le oferă posibilități care în urmă cu 20 de ani erau inexistente.

Nanomaterialele: abordarea de la caz la caz a aspectelor de siguranță în cazul tehnologiilor inovatoare

Detalii

Nanotehnologia înregistrează astăzi progrese majore și are potențialul de a facilita progrese tehnologice „revoluționare” și de a revitaliza creșterea economică.Ca recunoaștere acestui fapt, Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare privind a doua revizuire a cadrului de reglementare a nanomaterialelor, care include, de asemenea, planurile Comisiei de a îmbunătăți legislația UE, astfel încât să asigure utilizarea în siguranță a nanomaterialelor.Comunicarea evidențiază diversitatea nanomaterialelor, variind de la materiale care se folosesc în viața de zi cu zi și care au fost utilizate în condiții de siguranță de mai multe decenii (de exemplu, în pneuri sau ca anticoagulante în alimente), până la materiale industriale foarte sofisticate și terapii antitumorale.Există o cantitate tot mai mare de informații cu privire la riscurile nanomaterialelor, care sunt dificil de generalizat și care justifică realizarea unor evaluări ale riscurilor specifice.

„Conectarea Europei”

Detalii

„Conectarea Europei” – factorii de decizie din mediul de afaceri și din cel politic sprijină fără rezerve planul Comisiei de investiții strategice în infrastructurile de transporturi, energie și internet, în valoare de 50de miliarde de euro.În cadrul unei conferințe la nivel înalt desfășurate la Bruxelles, factorii de decizie din mediul de afaceri și din cel politic au sprijinit fără rezerve crearea mecanismului Conectarea Europei, conform propunerii avansate de Comisia Europeană pentru noua perioadă de finanțare a UE, 2014-2020.Cu un buget de până la 50 de miliarde de euro, mecanismul Conectarea Europei ar putea deveni un instrument-cheie pentru investițiile de infrastructură cu țintă precisă realizate la nivel european, destinat să asigure buna funcționare a pieței unice și să stimuleze creșterea sustenabilă, ocuparea forței de muncă și concurența în Uniunea Europeană.

Navigare
Europe Direct Brasov