Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Planurile Comisiei Europene de reducere a sarcinii juridice în cazul succesiunilor transfrontaliere vor deveni acte legislative

Detalii

Astăzi, propunerea Comisiei de simplificare a procedurilor de dezbatere a succesiunilor internaționale a primit aprobarea finală a Consiliului miniștrilor de justiție ai UE.Propunerile Comisiei Europene vor reduce sarcina juridică în situațiile de genul celor în care un membru al familiei care deține bunuri în altă țară a UE decedează.După publicarea propunerilor în Jurnalul Oficial al UE, care va avea loc cel mai probabil în câteva săptămâni, statele membre vor avea la dispoziție 3 ani pentru a alinia legislația lor națională, astfel încât noile norme ale UE în materie de succesiuni să intre în vigoare.

Dreptul la informare pe întreg teritoriul UE în momentul arestării este acum înscris în legislație

Detalii

„Aveți dreptul la… o notă privind drepturile”.Un nou act normativ prin care se asigură dreptul la informare al învinuiților în cadrul procedurilor penale pe întreg teritoriul Uniunii Europene a fost publicat în Jurnalul Oficial – publicația oficială pentru legislația UE.„Directiva privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale” a fost propusă de Comisia Europeană în iulie 2010, votată de Parlamentul European la 13 decembrie 2011 (a se vedea IP/11/1534) și aprobată de miniștrii de justiție din statele membre la 27 aprilie 2012 (a se vedea IP/12/430).

Noul Portal pentru transparență asigură un punct unic de contact pentru un proces decizional deschis în cadrul Comisiei

Detalii

În data de 7 iunie a avut loc lansarea unui nou portal internet pentru transparență, grație căruia procesele decizionale ale Comisiei vor deveni mai deschise și mai accesibile cetățenilor, ca niciodată.

Sursele regenerabile de energie: Comisia confirmă integrarea pe piață și nevoia de creștere după 2020

Detalii

Uniunea Europeană este decisă să atingă o cotă de 20% a energiei din surse regenerabile până în 2020.Acest obiectiv poate fi îndeplinit într-un mod rentabil numai dacă toate politicile actuale sunt puse în aplicare în toate statele membre, iar sistemele de sprijin converg.

Noi măsuri de gestionare a crizelor pentru a se evita pe viitor salvarea băncilor cu probleme

Detalii

Criza financiară a demonstrat că autoritățile publice nu dispun de mijloace adecvate pentru a gestiona situația băncilor aflate în dificultate pe piețele globalizate ale zilelor noastre. Pentru a menține în funcțiune servicii financiare esențiale pentru cetățeni și firme, guvernele au fost nevoite să injecteze bani publici în bănci și să emită garanții la un nivel fără precedent: în perioada octombrie 2008 – octombrie 2011, ajutoarele de stat aprobate de Comisia Europeană și acordate instituțiilor financiare s-au cifrat la 4,5 mii de miliarde EUR[1].

Cum să facem mai mult cu mai puține resurse? Comisia colectează contribuții la nivel înalt cu privire la creșterea eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor

Detalii

Utilizarea eficientă a resurselor, destinată să furnizeze orientări și recomandări la nivel înalt cu privire la măsurile strategice elaborate pentru a transforma economia europeană în sensul unei creșteri mai sustenabile. Utilizarea eficientă a resurselor este un pilon al strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și ca atare reprezintă o prioritate majoră pentru Comisia Europeană. Principala sarcină a platformei va fi să determine modalitățile de atingere a obiectivelor și de concretizare a viziunii stabilite în Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere energetic, inclusiv a obiectivului final privind disocierea utilizării resurselor și a consecințelor acesteia de creșterea economică.

Asistență medicală: călătoriți fără stres în această vară datorită unei aplicații pentru telefonul dumneavoastră inteligent (smartphone)

Detalii

Tocmai la timp pentru vacanța de vară, Campionatul european de fotbal 2012 și Jocurile Olimpice de la Londra 2012, Comisia Europeană a lansat o aplicație pentru telefoane inteligente (smartphones) în care este explicat modul de folosire a cardului european de asigurări sociale de sănătate.
Europe Direct Brasov