Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Noua agendă maritimă pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă a fost adoptată

Declarația propune o agendă marină și maritimă pentru a sprijini strategia Europa 2020.După cum a subliniat Comisia în inițiativa sa recentă legată de creșterea albastră privind posibilitățile de creștere marină și maritimă sustenabilă (IP/12/955), ordinea de zi se axează pe sectoarele maritime promițătoare unde există un potențial ridicat pentru crearea de noi locuri de muncă și creștere economică.Aceste sectoare sunt:energia regenerabilă marină, acvacultura, biotehnologia albastră, turismul litoral și exploatarea minieră a fundului mării.

Miniștrii au invitat, de asemenea, statele membre și instituțiile europene să creeze condițiile necesare pentru ca economia albastră să poată oferi:sprijin pentru cercetare și cunoștințe privind mediul marin, formare în domeniul maritim, cooperare rentabilă cu privire la supravegherea maritimă, o mai bună planificare a spațiului maritim, precum și punerea în aplicare a Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin.

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat:„Mările și oceanele pot contribui în mod decisiv la redresarea economică a Europei.Mesajul clar al declarației de astăzi este că trebuie să exploatăm potențialul economiei albastre a Europei”.

Maria Damanaki, comisarul pentru afaceri maritime și pescuit, a subliniat că „pentru ca tendințele legate de creștere și oportunități în economia maritimă să devină o realitate, avem nevoie de participarea tuturor – instituțiile, statele membre și regiunile, industria, IMM-urile și societatea civilă.Faptul că suntem capabili să lucrăm împreună pentru a obține cele mai bune rezultate este un semn de maturitate,iar politica în domeniul maritim este modul ideal pentru stimularea economiei albastre în Europa.”

Context

De ce este nevoie de o agendă maritimă UE pentru creștere și crearea de locuri de muncă?De ce acum?

Economia albastră este importantă pentru Europa.Valoarea adăugată brută a acesteia este estimată la aproximativ 500 de miliarde EUR, valoare care va crește până la aproximativ 600 de miliarde EUR în 2020.În aceeași perioadă, numărul persoanelor angajate în economia albastră se așteaptă să crească de la 5,4 milioane la 7 milioane.La aceasta se adaugă faptul că 75% din comerțul extern al Europei și 37% din comerțul intraeuropean se desfășoară pe mare.Oceanele, mările și zonele costiere ale Europei sunt, și vor continua să fie, elemente vitale ale economiei Europei.

Europa trebuie să profite de toate oportunitățile de a oferi creștere economică și locuri de muncă durabile pentru a putea ieși din actuala criză financiară și economică.Marea oferă o serie de oportunități.UE dispune de o serie de instrumente care pot aduce o valoare adăugată la ceea ce fac deja statele membre și industria.

Cum au fost selectate cele cinci sectoare maritime vizate?

Comisia a elaborat o imagine cuprinzătoare a dimensiunii economice și a ocupării forței de muncă din sectoarele marin și maritim din Europa; de asemenea, aceasta a analizat în mod realist tendințele respectivelor sectoare în anii următori și domeniile în care există oportunități deosebite pentru inovare și noi locuri de muncă.

În urma studiului a reieșit că cel mai important sector maritim, ca valoare adăugată brută și ocupare a forței de muncă, este turismul din zonele costiere și maritim, care se preconizează că va crește cu 2 – 3% până în 2020; totodată, se preconizează că turismul de croazieră va crea 100000 de noi locuri de muncă până în 2020, comparativ cu 2010.Având în vedere că se așteaptă ca în viitorul apropiat capacitatea instalată a energiei oceanelor la nivel mondial să se dubleze an de an, comercializarea tehnologiilor legate de valuri și maree se va îmbunătăți printr-o reducere a costurilor tehnologiei.Conform estimărilor, se preconizează că cifra de afaceri anuală la nivel mondial a sectorului de extracție a minereurilor marine va crește de la aproape zero până la 5miliardeEUR în următorii 10 ani și până la 10miliardeEUR până în 2030.Acvacultura din UE ar putea contribui la o dietă sănătoasă dacă ritmul de creștere din afara UE ar putea fi egalat.În următorul deceniu, cu aproximație, sectorul biotehnologiei albastre ar trebui să devină un furnizor pentru piețele produselor de masă, inclusiv cosmetice, produse alimentare, produse farmaceutice, produse chimice și biocombustibili.

Care este etapa următoare?

În urma adoptării Declarației de la Limassol, se vor lansa o serie inițiative ale Comisiei care vor analiza și vor dezvolta potențialul de creștere în domeniile identificate, inclusiv comunicări privind turismul maritim și din zonele de coastă, energia oceanelor, biotehnologia albastră și extracția minereurilor marine, precum și orientări strategice privind acvacultura.Toate inițiativele vor fi întreprinse în consultare cu statele membre și părțile interesate pertinente.

Informații suplimentare:

Site-ul web al afacerilor maritime:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_ro.htm

Site-ul internet al conferinței:

http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/domenii/transport-telecommunications-energy/informal-ministerial-meeting-on-eu-integrated-maritime-policy

Sursa:Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 8 octombrie 2012

Trimite catre retele sociale