Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Mediu: Comisia propune măsuri pentru combaterea „biopirateriei” și pentru facilitarea cercetării bazate pe natură

Multe dintre aceste resurse provin din „zone fierbinți” din punctul de vedere al biodiversității, aflate în regiunile în curs de dezvoltare.Absența unor norme clare a determinat unele țări să susțină că cercetătorii străini nu țin seama de drepturile lor suverane, situație cunoscută sub denumirea de „biopiraterie”.Lipsa încrederii a dus uneori la impunerea unor condiții restrictive care împiedică accesul la resursele genetice.Propunerile de astăzi sunt destinate să înlăture aceste temeri, optimizând totodată oportunitățile de cercetare, dezvoltare și inovare în ceea ce privește produsele și serviciile bazate pe natură.Stabilirea unor condiții de concurență echitabile pentru toți utilizatorii de resurse genetice din UE ar trebui să aducă beneficii IMM-urilor și cercetării necomerciale finanțate din fonduri publice, precum și să sporească oportunitățile de colaborare internațională.

Propunerea de regulament ar obliga utilizatorii să verifice dacă resursele genetice și cunoștințele tradiționale conexe au fost accesate în conformitate cu cerințele juridice aplicabile din țara de origine și dacă beneficiile sunt partajate în mod corect și echitabil.De asemenea, utilizatorilor le-ar reveni obligația să declare că au exercitat „diligența necesară” prevăzută de regulament (sau că o vor face în viitor),iar utilizatorii care se fac vinovați de încălcarea regulamentului ar urma să fie sancționați.

De asemenea, regulamentul urmărește să ajute cercetătorii și industria să respecte normele.Cele mai bune practici sectoriale vor juca un rol important, iar asociațiile de utilizatori pot solicita recunoașterea oficială a celor mai bune practici în materie de acces și de partajare a beneficiilor, bazându-se pe codurile de conduită existente în ceea ce privește accesul și partajarea beneficiilor, elaborate pentru mediul academic și pentru diferite alte sectoare.

License All rights reserved by TeresalaLoba

Ar urma să fie creat un registru UE al colecțiilor fiabile, cum ar fi băncile de semințe și grădinile botanice, care să identifice colecțiile menite să furnizeze numai eșantioane complet documentate de resurse genetice.S-ar considera că utilizatorii care își procură materialele de cercetare dintr-o colecție fiabilă și-au îndeplinit în mare parte obligația de diligență necesară.De asemenea, ar urma să fie creată o platformă care să simplifice condițiile de acces în statele membre.

Etapele următoare

Măsurile propuse urmează să fie analizate de Parlamentul European și de Consiliu și de îndată ce se va conveni asupra textului lor, acesta va deveni un act legislativ al UE.

A unsprezecea conferință a părților la Convenția privind diversitatea biologică, care va avea loc mai târziu în cursul acestei luni la Hyderabad, va oferi o oportunitate importantă de a explica conceptul de bază al propunerii legislative și de a continua colaborarea cu partenerii internaționali în vederea implementării eficace a Protocolului de la Nagoya.

Context

Resursele genetice reprezintă un element vital pentru numeroase sectoare industriale din UE:de exemplu, 26% din totalul medicamentelor noi aprobate în ultimii 30 de ani sunt fie produse naturale, fie derivate dintr-un produs natural.

Convenția privind diversitatea biologică (CBD), la care UE este parte, obligă părțile semnatare să faciliteze accesul la resursele genetice asupra cărora dețin drepturi suverane și să partajeze în mod corect și echitabil rezultatele cercetării și dezvoltării, precum și beneficiile obținute din utilizarea comercială a acestor resurse.Însă Convenția nu prevede suficient de detaliat modul în care trebuie puse în practică accesul și partajarea beneficiilor, iar țările industrializate ezită să adopte măsuri de sprijinire a partajării eficace a beneficiilor.Acest lucru a subminat în mod grav progresul mondial în direcția conservării și a utilizării sustenabile a biodiversității, ceea ce este în dauna „zonelor fierbinți”, care ar avea cel mai mult de câștigat de pe urma unui cadrul ABS eficace.„Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și partajarea beneficiilor”, convenit în octombrie 2010, a completat o serie de lacune, obligând părțile semnatare să ia măsuri pentru a garanta că în jurisdicția lor sunt utilizate numai resursele genetice și cunoștințele tradiționale conexe obținute pe cale legală.Propunerea de regulament prevede mecanismul de punere în practică a obligației respective în Uniunea Europeană.

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/international/ABS

Sursa:Comisia Europeana – Comunicat de presa4 Octombrie

Trimite catre retele sociale