Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Îmbătrânirea profesorilor: o provocare pentru sectorul educației din UE

Inegalitatea dintre femei și bărbați constituie, de asemenea, o problemă:raportul arată că procentul de femei care se înscriu în învățământul superior în UE este de aproximativ de trei ori mai mare decât cel al bărbaților.

„Acest raport reprezintă un instrument valoros pentru factorii de decizie politică la nivel național și european.Statele membre recunosc că investițiile în educație sunt o cerință necesară pentru viitorul Europei și prosperitatea pe termen lung.Datele arată în mod clar că, în acest domeniu, beneficiile sunt cu mult superioare costurilor.Cu toate acestea, nu trebuie să rămânem mulțumiți cu această situație deoareceraportul arată, de asemenea, că sunt necesare reforme în vederea modernizării și sporirii atractivității învățământului, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice”, a declarat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

„O privire de ansamblu asupra educației” arată, de asemenea, că:

· – Cheltuielile în materie de educațieîn cele 21 de state membre ale UE se ridică în medie la 9122 USD anual pentru fiecare student, începând din școala primară și terminând cu învățământul superior.Această cifră este ușor inferioară mediei din țările OCDE, și anume 9 252 USD.

· – Se așteaptă ca 84% din tinerii din țările OCDE să absolve ciclul de învățământ secundar superior;În țările UE, acest procent se situează la 86%.În perioada 1995-2010, cea mai mare creștere a ratelor de absolvire a învățământului secundar superior s-a înregistrat în Portugalia (rată anuală de creștere de 4,7%).

· – Rentabilitatea financiară a învățământului superiorcontinuă să crească.Un absolvent european se poate aștepta ca diploma sa să-i aducă câștig net total de 176 000 USD (media din țările OCDE:162 000 USD) pe parcursul vieții sale profesionale, iar avantajele pe termen lung ale învățământului superior care decurg dintr-o creștere a impozitelor și din alte economii sunt aproape de trei ori mai mari decât costurile publice.

· Europa continuă să fie destinația preferatăa studenților care studiază în afara țării lor, iar țările UE găzduiesc 41% din ansamblul studenților străini – originari din UE sau provenind din țări terțe.Studenții străini reprezintă 10% sau mai mult din totalul înscrierilor în învățământul superior din Austria, Luxemburg și Regatul Unit.Ei reprezintă peste 20% din înscrierile în cercetare avansată în Austria, Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Suedia și Regatul Unit.În întreaga UE, 76% din studenții străini provin din altă țară a UE.

Context

Raportul „O privire de ansamblu asupra educației” este redactat anual de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și se bazează pe date furnizate de Eurostat și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO).

Raportul oferă informații asupra situației în domeniul educației, inclusiv asupra resurselor umane și financiare investite în domeniul educației, raportului număr de studenți/număr de cadre didactice, asupra orelor de predare, numărului de absolvenți și rezultatelor, asupra accesului, participării și progresului în domeniul educației, precum și date privind mediul de învățământ și organizarea instituțiilor de învățământ.

Noi indicatori măsoară efectul crizei economice mondiale asupra cheltuielilor din domeniul educației și impactul educației asupra rezultatelor macroeconomice precum PIB-ul.Raportul acoperă, de asemenea, aspecte precum sistemele de educație preșcolară, mobilitatea între generații în învățământul superior, factorii care influențează cheltuielile în materie de educație, perspectivele de carieră în rândul tinerilor de 15 ani, structura personalului din învățământ și impactul examenelor asupra accesului la învățământul secundar și superior.

Raportul furnizează date referitoare la educație din 34 de țări membre ale OCDE.Acestea includ 21 de state membre ale UE (Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Republica Slovacă, Slovenia, Spania, Suedia și Regatul Unit), 4 alte țări europene (Islanda, Norvegia, Elveția și Turcia), și 9 țări neeuropene (Australia, Canada, Chile, Israel, Japonia, Coreea, Mexic, Noua Zeelandă, Statele Unite ale Americii).În plus, sunt prezentate date pentru Brazilia, Federația Rusă, și – în unele cazuri – Argentina, China, India, Indonezia, Arabia Saudită și Africa de Sud.

Cele 6 state membre ale UE care nu sunt membre ale OCDE și, prin urmare, nu sunt incluse în acest raport sunt Bulgaria, Cipru, Letonia, Lituania, Malta și România.

Reflectând importanța crescândă a aspectelor educației și competențelor în cadrul Strategiei Europa 2020 pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, Comisia Europeană și OCDE și-au anunțat astăzi acordul în vederea unei colaborări mai strânse în viitor.Această colaborare va consolida impactul și valoarea activității lor în domeniul educației și formării profesionale în țările lor membre.

În contextul acestui nou cadru de colaborare, se va acorda prioritate realizării unor analize pe țări, definirii strategiilor în materie de competențe, precum și cooperării pentru realizarea de sondaje precum PISA, precum și a unui studiu viitor privind competențele adulților (PIAAC).

Pentru mai multe informații

O reuniune de informare tehnică oficială va fi transmisă în direct pe internet la ora 11 am (web streamed)

Raportul complet este disponibil pe un siteinternet

„O privire de ansamblu asupra educației 2012”:OECD Indicators

Comisia Europeană:Obiectivele UE în domeniuleducațieiși formării

Trimite catre retele sociale