Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Forumul sportiv UE: Liderii și miniștrii din domeniul sportului intensifică lupta împotriva aranjării meciurilor

Comisia Europeană a propus includerea unui capitol referitor la sport în Erasmus pentru toți, noul program european pentru educație, formare profesională, tineret și sport.Bugetul propus pentru domeniul sportului este de 34 milioane EUR pe an, în medie, între 2014 și 2020.Se acordă asistență pentru proiecte transnaționale care vizează promovarea schimbului de cunoștințe și bune practici, evenimentele sportive europene necomerciale de importanță majoră și eforturile de consolidare a bazei justificative necesare pentru elaborarea politicilor în domeniul sportului.Principalii beneficiari vor fi organisme publice și organizații ale societății civile active în domeniul sportului de masă.

Forumul sportiv va prezenta, de asemenea, proiecte finanțate de UE care au fost implementate în ultimii doi ani și care vizează sprijinirea luptei împotriva dopajului, accesul la activități sportive pentru persoanele cu handicap, egalitatea de gen, activitatea fizică, voluntariatul în sport, combaterea violenței și a intoleranței în sport, incluziunea socială a imigranților, precum și promovarea bunei guvernanțe în sport.Începând din 2009, Comisia a oferit peste 12 milioane EUR în sprijinul unor astfel de proiecte în aceste domenii și în altele.

Etapele următoare

Consiliul și Parlamentul European discută propunerea Comisiei privind programul „Erasmus pentru toți”.Se preconizează că bugetul final va fi cunoscut după încheierea negocierilor cu privire la cadrul financiar multianual global pentru toate domeniile de politică ale UE, posibil până la sfârșitul acestui an.Comisia va prezenta o propunere de inițiativă de politică a UE vizând promovarea activităților fizice menite să îmbunătățească sănătatea în 2013.

Context

Forumul sportiv UE, care are loc în fiecare an, reprezintă o oportunitate pentru Comisie de a informa mișcarea sportivă cu privire la propunerile sale actuale și de a asculta opiniile reprezentanților acesteia.Forumul reunește 250 de delegați, inclusiv personalități marcante din Comitetele olimpice internaționale și europene, din federațiile europene, din organizațiile care promovează sportul pentru toți și din organizațiile ligilor, cluburilor și sportivilor.Forumul sportiv UE va discuta și buna guvernanță în sport prin intermediul dialogului social european cu angajatorii și cu sportivii.

Comisarul Vassiliou va participa, de asemenea, la reuniunea informală a miniștrilor sportului din UE (20–21 septembrie).Printre altele, miniștrii vor discuta impactul Jocurilor Olimpice și Paralimpice din 2012 de la Londra.Două comisii comune la nivel înalt se vor concentra asupra contribuției sportului și a activităților fizice menite să îmbunătățească sănătatea la economia Europei și asupra luptei împotriva aranjării meciurilor.

Miniștrii vor discuta, de asemenea, modalități de a promova mai bine sportul și sănătatea în contextul îmbătrânirii societății europene și vor face schimb de opinii cu privire la reprezentarea UE în cadrul Agenției Mondiale Antidoping (WADA), astfel încât să ajungă la un consens în privința desemnării unui expert guvernamental pentru Consiliul WADA.

Pentru mai multe informații

Programul forumului sportiv UE

Comisia Europeană:site-ul web referitor la sport

Site-ul web al dnei Androulla Vassiliou

Președinția cipriotă a UE

Urmăriți-o pe dna Androulla Vassiliou pe Twitter: @VassiliouEU

Sursa:Comisia Europeana – Comunicat de presaBruxelles, 18 septembrie 2012

Trimite catre retele sociale