Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Evitarea falimentului prin combaterea plăților întârziate

Vicepreședintele Comisiei Europene Antonio Tajani, comisar pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „În fiecare an, mii de IMM-uri falimentează în timp ce așteaptă ca facturile emise de ele să le fie plătite.Suntem hotărâți să punem capăt păgubitoarei culturi a plăților întârziate în Europa, care au fost de mult timp un subiect de nemulțumire în mediul de afaceri. Este limpede că punerea în aplicare cât mai curând a directivei referitoare la plățile întârziate în legislația statelor membre este o urgență. Aceasta va oferi un sprijin esențial IMM-urilor europene în contextul actualei crize economice, în condițiile în care accesul la credite a devenit dificil. Este, de asemenea, vital ca întreprinderile europene, în special IMM-urile, să-și cunoască drepturile și să cunoască modul cel mai bun în care pot face uz de acestea.”

Informații suplimentare cu privire la directiva referitoare la plățile întârziate și la seminarii de informare în statele membre

License Some rights reserved by 401(K) 2012

http://www.flickr.com/photos/68751915@N05/6848823919/sizes/m/

Campanie de informare pentru a accelera punerea în aplicare a noilor dispoziții privind plățile întârziate

IMM-urilor le este foarte greu să-și apere dreptul de a fi plătite la timp.Plățile întârziate pot determine costuri mari în termeni de timp și bani, iar un litigiu poate afecta relațiile cu clienții.Directiva pune la dispoziție un cadru juridic pentru urmărirea datornicilor.

Obiectivul campaniei de informare este de a crește gradul de conștientizare în rândul principalelor părți interesate europene, în special IMM-urile și autoritățile publice, cu privire la noile drepturi conferite prin directivă,susținând în același timp și punerea în aplicare cu anticipație.Campania pune la dispoziție și un forum pentru schimbul de cele mai bune practici, pentru a ajuta IMM-urile să fie plătite la timp.

Noile reglementări sunt simple:

· Autoritățile publice trebuie să plăteascăpentru bunurile și serviciile pe care le achiziționează în termen de 30 de zile sau, în circumstanțe excepționale, în termen de 60 de zile.

· Libertatea contractuală în tranzacțiile comerciale ale întreprinderilor:întreprinderile ar trebui să își plătească facturile în termen de 60 de zile, cu excepția cazului în care ele convin altfel în mod expres și în cazul în care termenul nu este vădit injust pentru creditor.

· Întreprinderile au automat dreptul să solicite dobânzi pentru plățile întârziate și să poată obține o sumă minimă fixă de 40 EUR cu titlu de compensație pentru costurile de recuperare a sumelor.Ele pot solicita, de asemenea, compensații pentru toate costurile de recuperare rezonabile restante.

· Rata statutară a dobânzii pentru plățile întârziate este crescută la cel puțin 8 puncte procentualepeste dobânda de referință a Băncii Centrale Europene.Autoritățile publice nu sunt autorizate să stabilească o rată a dobânzii pentru plăți întârziate sub acest prag.

· Întreprinderile pot contesta mai ușor în instanțele naționale clauzele și practicile vădit injuste.

· Mai multă transparență și o campanie de informare mai intensă:statele membre trebuie să publice ratele dobânzii pentru plățile întârziate astfel încât toate părțile implicate să fie informate.

· Statele membre sunt încurajate să instituie coduri de practică privind plățile la termen.

· Statele membre pot continua să mențină sau să pună în aplicare legi și reglementări care sunt mai favorabile creditorului decât dispozițiile directivei.

Noile măsuri sunt opționale pentru întreprinderiîntrucât ele dobândesc dreptul de a acționa, dar nu sunt obligate să o facă. În unele circumstanțe, o întreprindere poate să dorească să prelungească termenul de plată cu câteva zile sau săptămâni pentru a păstra relații comerciale bune cu un anumit client. Dar noile măsuri sunt obligatorii pentru autoritățile publice. Ele ar trebui să dea exemplu și să își demonstreze fiabilitatea și eficiența prin onorarea contractelor în care s-au angajat.

Context

Directiva referitoare la plățile întârziate a fost concepută pentru a combate plățile întârziate în cadrul tranzacțiilor comerciale. Legea care a stat la baza ei, Small Business Act (SBA), reflectă voința Comisiei de a recunoaște rolul central al IMM-urilor în economia UE și a evidențiat că accesul efectiv la finanțare constituie una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă IMM-urile.

MEMO/12/742

[1]Raportul Intrum, 2012,
http://www.intrum.com/Press-and-publications/European-Payment-Index/EPI-20121/

Sursa:Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 5 octombrie 2012

Trimite catre retele sociale