Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Detailiștii iau măsuri pentru a preveni generarea de deșeuri alimentare

Ei au un rol esențial, sunt chiar responsabili de orientarea consumatorilor către alegeri mai sustenabile.Detailiștii trebuie să dea un bun exemplu în crearea economiei ecologice prin adoptarea unor acțiuni progresive și ambițioase, chiar dacă acestea nu sunt ușor de realizat.Astăzi ei pornesc în direcția cea bună, având ca obiectiv lupta contra deșeurilor alimentare.”

Fiind cei mai mari detailiști din Europa, vom continua să inovăm la scara globală necesară pentru a asigura o economie mai ecologică. Ambiția noastră este de a găsi o abordare comună a amprentei ecologice a produselor noastre. Astfel, vom putea ameliora funcționarea lanțului de aprovizionare și vom putea comunica și mai eficient cu clienții cu privire la sustenabilitatea produselor noastre”, a spus Dick Boer, președintele European Retail Round Table (EERT).

Aceste exemple arată că, în pofida crizei, detailiștii încurajează clienții să opteze pentru un stil de viață mai sustenabil. Provocarea cu care se confruntă detailiștii este de a face ca alegerea unui stil de viață sustenabil să fie una ușoară pentru clienți. Acolo unde este posibil, vom fi alături de ei pentru a-i îndruma”,a declarat Dame Lucy Neville-Rolfe, președintele EuroCommerce.

Detailiștii participanți la forum se angajează să întreprindă acțiuni specifice de protecție a mediului pentru a contribui la un consum sustenabil și la utilizarea eficientă a resurselor. Numărul de angajamente de mediu a crescut într-un an cu 30%, ajungând la peste 500; acestea pot fi împărțite în 3 categorii („ce vindem”, „cum vindem” și „comunicare”).


În acest an, 19 membri ai forumului detailiștilor și-au prezentat propriile inițiative privind deșeurile. Ei s-au angajat să deruleze campanii de sensibilizare privind deșeurile și prevenirea și reducerea generării de deșeuri alimentare. Această inițiativă va completa politicile relevante ale UE privind deșeurile, astfel cum este prevăzut în foaia de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Obiectivele avute în vedere sunt, printre altele, reducerea la jumătate până în 2020 a deșeurilor alimentare, transformarea deșeurilor în resurse și eliminarea completă a aruncării la groapa de gunoi. Semnatarii inițiativei vor prezenta un raport privind rezultatele obținute la viitoarele reuniuni ale forumului detailiștilor.

Angajamentele asumate de membrii forumului se concentrează din ce în ce mai mult pe furnizarea de produse mai sustenabile, cum ar fi fructe de mare și textile din surse sustenabile, produse ecologice și care provin din comerț echitabil, lemn și hârtie certificate. Cu ocazia evenimentului anual din 2012, au fost puse în evidență o serie de realizări din domeniul bunelor practici. De exemplu, IKEA s-a asigurat că 86% din deșeurile provenite de la magazinele sale sunt reciclate și a elaborat proiecte sustenabile în țările furnizoare de bumbac care implică 100000 de agricultori. C&A și-a dublat vânzările de bumbac ecologic în 3 ani, ajungând anul trecut la 32 de milioane de articole din acest material. Mai mulți detailiști, cum ar fi Metro Group, și-au extins gama de pește din surse sustenabile, în timp ce grupul REWE a furnizat informații detaliate consumatorilor cu privire la subiectul extrem de sensibil al reziduurilor de pesticide din fructe și legume.

Context

Forumul detailiștilor a fost lansat în martie 2009 ca platformă multipartită voluntară. Calitatea de membru poate fi obținută de orice detailist care aderă la Retailers’ Environmental Action Programme (REAP – Programul de acțiune pentru mediu al detailiștilor), precum și de orice organizație a societății civile. Forumul a fost instituit pentru a facilita dialogul dintre Comisia Europeană, detailiști și principalele părți interesate cu scopul de a asigura o mai bună înțelegere a măsurilor practice necesare promovării unui consum sustenabil.

Informații suplimentare:

Forumul detailiștilor:

Http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

t.~ie�_���ății de creditare a economiei reale printr-o mobilizare și direcționare mai eficientă a resurselor publice, inclusiv a celor ale BEI (care ar trebui să aloce între 10 și 15 miliarde EUR pentru împrumuturi suplimentare dedicate IMM-urilor) și ale Fondurilor structurale, și prin deblocarea fondurilor private prin eliminarea dificultăților cu care se confruntă fondurile de capital de risc și prin facilitarea operațiunilor transfrontaliere ale societățile de dimensiuni mai mici.

· Capitalul uman și competențele – punerea la dispoziția forței de muncă a mijloacelor necesare pentru a face față transformărilor industriale, în special printr-o mai bună anticipare a nevoilor și a neconcordanțelor în materie de competențe. În acest domeniu, Comisia va promova în special cooperarea dintre angajatori, lucrători și autoritățile relevante prin crearea de consilii sectoriale europene pentru competențe și de alianțe sectoriale pentru competențe.

Pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a acestor măsuri, Comisia va monitoriza îndeaproape un număr de variabile-cheie.

1. Investiții

Formarea brută de capital fix ca pondere din PIB a fost de 18,6% în 2011. Înainte de criză, acesta a atins 21,25% din PIB în 2007. Efortul investițional necesar pentru a ne îmbunătăți productivitatea ar presupune atingerea în 2015 a nivelurilor de investiții de dinainte de criză și niveluri medii de peste 23% până în 2020. Investițiile în echipamente sunt în prezent de 6 – 7% din PIB. În vederea îmbunătățirii productivității și a introducerii de tehnologii noi, este necesară atingerea nivelurilor de dinainte de criză și o creștere sustenabilă într-un ritm de peste 9% din PIB până în 2020.


2. Comerțul pe piața internă

Comerțul de bunuri pe piața internă reprezintă în prezent puțin sub 21% din PIB. Într-o piață internă revitalizată, acest nivel ar trebui să fie de 25% până în 2020.

3. IMM-uri

Conform aspirațiilor Comisiei legate de inițiativa emblematică Agenda digitală, numărul întreprinderilor mici care desfășoară activități de comerț electronic ar trebui să crească, pentru a atinge 33% până în 2015. Proporția IMM-urilor care exportă pe piața internă a fost de 25%, conform studiului din 2009. Obiectivul pe termen mediu este ca IMM-urile să fie în mod egal angajate pe piața internă și pe piețe din afara UE.

Context

Comunicarea constituie un răspuns la provocările importante cărora trebuie să le facă față industria europeană ca urmare a crizei economice actuale și prezintă o serie de acțiuni prioritare menite să sprijine redresarea pe termen scurt și mediu și să asigure competitivitatea și sustenabilitatea pe termen lung a industriei europene. De asemenea, aceasta analizează situația industriei din UE de la adoptarea, în octombrie 2010, a inițiativei emblematice a Comisiei „O politică industrială integrată adaptată erei globalizării”[1], în contextul Strategiei Europa 2020.


[1] COM(2010)614.

Sursa:Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 10 octombrie 2012

Trimite catre retele sociale