Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Comisia dă exemplu la o conferință de prezentare a soluțiilor informatice ale secolului XXI

Cu ocazia conferinței vor fi examinate aceste evoluții și va fi analizat modul în care administrația publică europeană poate fi îmbunătățită.Membri din conducerea superioară a unor firme de prim rang din sectorul privat, ca Ikea și GlaxoSmithKline, vor arăta și modul în care companiile respective au beneficiat de modificările majore pe care le aduc tehnologiile informației pe piața muncii și vor prezenta unele dintre măsurile inovatoare de IT pe care le-au introdus.

În cadrul conferinței a fost prezentată în mod special noua inițiativă a Comisiei „e-Comisie 2012-2015:Servicii digitale centrate pe utilizator” (e-Commission 2012-2015-Delivering user-centric digital services).Ca parte a contribuției proprii a Comisiei la Agenda digitală pentru Europa, inițiativa e‑Comisie este concepută astfel încât să ajute la dezvoltarea serviciilor digitale și a soluțiilor IT într-o varietate de domenii legate de administrațiile publice europene.

Aceasta include contribuția la desființarea barierelor dintre diversele administrații publice naționale din Europa prin intermediul IT, îmbunătățirea gradului de transparență și accesibilitate al informațiilor și reducerea birocrației pentru cetățeni și întreprinderi.Va crește în acest fel și securitatea tehnologiilor informației ale Comisiei și se va asigura convergența sistemelor informatice prin intermediul utilizării de tehnologii inovatoare.

Vicepreședintele Maroš Šefčovič, responsabil cu serviciile informatice în cadrul Comisiei, a declarat:„În conformitate cu Agenda digitală, inițiativa e-Comisie este concepută în ideea de a ușura viața utilizatorilor, de a utiliza resursele într-un mod eficace și concret și de a proteja securitatea cetățenilor și a întreprinderilor, precum și viața privată, respectiv confidențialitatea acestora.Inițiativa se bazează pe principiile deschiderii și reutilizării.Comisia va da exemplu prin furnizarea acestor soluții IT ale secolului XXI în sprijinul politicilor UE ”.

Context

Se naște o nouă eră a colaborării dintre actorii din sectorul public.Această colaborare trebuie sprijinită de sisteme IT noi, flexibile, transfrontaliere și transsectoriale, care să raționalizeze procedurile administrative, să reducă birocrația și să aibă interfețe ușor de utilizat.Strategia IT e-Comisie 2012-2015 abordează aceste provocări și pune în evidență modul în care Comisia va fi lider în obținerea acestor soluții IT pentru a sprijini atât politicile UE, cât și administrația internă a Comisiei.

Site-ul web al Comisiei referitor la e-Comisie:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/index_en.htm

Noua comunicare pe tema e-Comisie:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/doc/communication_sefcovic_tothecom.pdf

Trimite catre retele sociale