Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Cercetătorii de elită aflați la începutul carierei vor primi fonduri UE în valoare de 800 de milioane EUR

În cadrul acestei campanii de acordare de granturi, cea mai importantă pe care a organizat-o vreodată, ERC va sprijini cercetători de 41 de naționalități din 21 de țări europene. Proiectele selecționate acoperă o gamă largă de teme, de la impacturile sociale ale cooperării transmediteraneene în domeniul energiei din surse regenerabile, până la aparate auditive bazate pe laser și la tehnologii de teledetecție pentru lucrări de geniu civil.

Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat:„Pentru a fi competitivi într-o economie globală a cunoașterii, avem nevoie de idei noi.Prin urmare, una dintre prioritățile esențiale ale Europei este să investească în cercetarea de frontieră de nivel mondial și în viitoarea generație de oameni de știință.La doar cinci ani de la lansare, granturile ERC sunt renumite în întreaga lume și ne ajută să reținem și să atragem crema elitelor.

În cadrul acestui ultim concurs, au fost depuse 4741 de candidaturi, cu 16% mai mult decât anul trecut, ceea ce demonstrează creșterea popularității granturilor ERC și a nivelului de informare în legătură cu acestea.Dintre propunerile selecționate, 44% se încadrează în categoria „Științe fizice și Inginerie”, 37% în categoria „Științele Vieții”, iar 19% în categoria „Științe Sociale și Umaniste”Vârsta medie a cercetătorilor selecționați este de aproximativ 37 de ani.Dintre aceștia, 24% sunt femei, un procent mai mare decât cel de anul trecut (21%).Beneficiarii granturilor au fost selecționați pe baza unor evaluări inter pares realizate de 25 de comisii formate din oameni de știință de renume din întreaga lume.Singurul criteriu de selecție este excelența.

Granturile ERC pentru cercetătorii debutanți sunt destinate cercetătorilor de elită aflați la începutul carierei, de orice naționalitate ar fi ei, cu condiția să locuiască sau să fie dispuși să se mute în Europa. Valoarea totală a unui grant este de până la 2 milioane de EUR pentru o perioadă de maximum 5 ani.Majoritatea candidaților câștigători își desfășoară activitatea în Regatul Unit, Germania și Franța.

Bugetul granturilor pentru cercetătorii debutanți a crescut de la 670 de milioane EUR în 2011, la aproape 800 de milioane EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 19,4%. ERC, cea mai nouă și mai inovatoare componentă a celui de-Al șaptelea program-cadru pentru cercetare al UE (PC7), dispune de un buget de 7,5 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013. În noul program-cadru „Orizont 2020” (2014-2020), Comisia Europeană a propus o creștere considerabilă a bugetului ERC la peste 13 miliarde EUR.

Context

Creat în 2007 de către UE, Consiliul European pentru Cercetare este prima organizație paneuropeană de finanțare a cercetării de frontieră. Obiectivul său este de a stimula excelența științifică în Europa prin încurajarea concurenței pentru finanțare între cei mai buni și mai creativi cercetători, de orice naționalitate sau vârstă. De asemenea, ERC se străduiește să atragă în Europa cercetători din întreaga lume.ERC finanțează cercetători debutanți de elită (ERC Starting Grants), oameni de știință eminenți care au deja o carieră independentă (ERC Consolidator Grants) și lideri consacrați ai activităților de cercetare (ERC Advanced Grants).Aceste fonduri substanțiale se acordă pe baza unor evaluări inter pares și pot ajunge la maximum 2 milioane EUR în cazul granturilor pentru cercetătorii debutanți, 2,75 milioane EUR în cazul granturilor de consolidare și 3,5 milioane EUR în cazul granturilor pentru cercetătorii consacrați.

ERC funcționează pe baza unei abordări „ascendente”, care lasă inițiativele la latitudinea cercetătorilor, permițându-le astfel să identifice noi oportunități în orice domeniu de cercetare.

ERC este condus un consiliu științific format din 22 de oameni de știință și academicieni de elită, președinte fiind prof. Helga Nowotny.Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare implementează programul specific „Ideas”, iar directorul acesteia este Pablo Amor.

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

http://erc.europa.eu/

Sursa:Comisia Europeana – Comunicat de presaBruxelles, 10 septembrie 2012

Trimite catre retele sociale