Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Calatorii in U.E

DOCUMENTE NECESARE

Cetăţenii UE

Cetăţenii UEnu trebuie să prezinte la control cartea de identitate sau paşaportul, la intrarea pe teritoriul unui stat membru.

Trebuie, totuşi, să aveţi asupra dumneavoastră o carte de identitate sau un paşaport valabil dacă vă deplasaţi înspre sau dinspre Bulgaria, Cipru, Irlanda, România şi Regatul Unit. Deşi aparţin UE, aceste ţări nu fac parte din spaţiul Schengen.

Este întotdeaunarecomandat să aveţi un paşaport sau o carte de identitatedacă vă deplasaţi în afara spaţiului Schengen. Chiar dacă nu veţi avea nevoie de aceste documente la trecerea frontierei, s-ar putea să fiţi nevoiţi să vă declinaţi identitatea – de exemplu, într-o secţie de poliţie sau la îmbarcarea în avion.

Menţionăm că singurul document de identitatevalabileste cel emis de autorităţile naţionale. Permisul de conducere şi cardul bancar nu sunt acceptate ca documente de călătorie sau ca dovezi ale identităţii.

Situaţii în care vi se poate refuza intrarea în ţară

În cazuri cu totul excepţionale, o ţară a UE vă poate refuza dreptul de intrare, dumneavoastră sau membrilor de familie, din motive care ţin de ordinea publică, securitate sau siguranţă sanitară.

Dacă vă confruntaţi cu o astfel de situaţie, autorităţile în cauză trebuie să dovedească faptul că dumneavoastră sau membrii familiei reprezentaţi o ameninţare reală şi suficient de serioasă. În acest sens, trebuie să vi se înmâneze o decizie scrisă, în care să se menţioneze motivele invocate şi căile de recurs posibile.

Membrii de familie din afara UECine are nevoie de viză?

Dacă sunteţi cetăţean al UE, membrii familiei dumneavoastră care provin dintr-o ţară terţă vă pot însoţi sau vă pot vizita în altăţară a Uniunii. Ei trebuie să se afle întotdeauna în posesia unuipaşaport valabilşi, în funcţie de ţara de provenienţă, este posibil să aibă nevoie şi de o viză de intrare.

Soţul/soţia, părinţii, bunicii, copiii sau nepoţii care provin dintr-o ţară din afara UEnu au nevoie de viză din partea ţării în care călătoresc,dacă:

ţara respectivă face parte din spaţiul Schengen (a se vedea lista de mai jos), iarmembrii dumneavoastră de familie au permis de şedere ori viză eliberată de o altă ţară din spaţiul Schengen


sau

membrii de familie călătoresc împreună cu dumneavoastră ori vin în vizităşiau un permis de şedere eliberat de o altă ţară a UE (cu excepţia ţării al cărei cetăţean sunteţi). Permisul de şedere trebuie să precizeze clar că titularul este membru de familie al unui cetăţean al UE.

Partenerul dumneavoastră înregistrat şi familia extinsă – fraţi, veri, mătuşi, unchi etc – pot solicita autorităţilor dintr-o ţară a UE să fie recunoscuţi ca membri de familie ai unui cetăţean al Uniunii. Odată obţinută această recunoaştere, nu vor mai avea nevoie de viză pentru a intra în ţara respectivă – vor beneficia de acelaşi tratament ca şi soţul/soţia, părinţii sau copiii dumneavoastră.

Ţările UE nu sunt obligate să le acorde partenerilor înregistraţi şi familiei extinse statutul de membri de familie, dar trebuie cel puţin să ia în considerare această cerere.

Pentru a evita eventualele probleme, contactaţi din timpconsulatul sau ambasadaţării în care mergeţi, pentru a afla ce documente trebuie să prezinte la frontieră membrii de familie provenind din afara UE. În acest fel, veţi putea evita situaţia neplăcută în care li s-ar refuza dreptul de intrare pe motiv că nu deţin documentele necesare.

De asemenea, este posibil ca unele ţări să aplice incorect legislaţia europeană şi, prin urmare, să nu respecte drepturile persoanelor vizate.

Dacă aveţi probleme, puteţi oricând să contactaţiserviciile noastre de asistenţă.

Solicitarea unei vize

Dacăau nevoie de o viză de intrare, membrii familiei dumneavoastră care provin din ţări terţe trebuie să depună din timp o cerere cătreconsulatul sau ambasadaţării în care doresc să meargă. Cererea trebuie să fie tratatărapidşigratuit.

În general, ţările care fac parte din spaţiul Schengen (în care cetăţenii europeni pot călători fără paşaport) eliberează vizeleîn termen de 15 zile, excepţie făcând situaţiile destul de rare în care întârzierea este temeinic justificată.

În toate celelalte ţări – Bulgaria, Cipru, Irlanda, România şi Regatul Unit – vizele ar trebui eliberatecât mai repede posibil.

Documentele pe care membrii de familie provenind din ţări terţe trebuie să le depună pentru a obţine vizapot varia de la o ţară la alta. Înainte de a călători în altă ţară, contactaţi consulatul sau ambasada ţării respective pentru a afla ce documente trebuie să depună membrii dumneavoastră de familie odată cu cererea de obţinere a vizei.

Vizele eliberate de un stat membru Schengen sunt valabile în toate celelalte ţări membre ale spaţiului Schengen.

La frontieră, fără viză de intrare

Este bine ca membrii de familie provenind din ţări terţe să ştie de ce documente au nevoie înainte de a-şi începe călătoria. Totuşi, dacă ajung la frontieră şi nu au viză de intrare, autorităţile vamale ar trebui să le deaşansa de a dovedi, prin orice mijloace, că au legături de rudenie cu un cetăţean european. Dacăreuşesc să facă acest lucru, ar trebui să primească vizape loc.

Dacă membrii de familie provenind din ţări terţe au dificultăţi în obţinerea vizei, puteţi contactaserviciile noastre de asistenţă.

Menţionăm că unele ţări pot aplica incorect legislaţia UE, ceea ce ar putea duce la o încălcare a drepturilor dumneavoastră. Pentru a evita apariţia unor astfel de situaţii, contactaţi din timp consulatul sau ambasada ţării în care mergeţi pentru a afla care sunt documentele de care au nevoie membrii de familie provenind din ţări terţe.

Dacă aveţi probleme, puteţi oricând să contactaţiserviciile noastre de asistenţă.

Situaţii în care vi se poate refuza intrarea în ţară

În cazuri cu totul excepţionale, o ţară a UE vă poate refuza dreptul de intrare, dumneavoastră sau membrilor de familie, din motive care ţin de ordinea publică, securitate sau siguranţă sanitară.

Dacă vă confruntaţi cu o astfel de situaţie, autorităţile în cauză trebuie să dovedească faptul că dumneavoastră sau membrii familiei reprezentaţi o ameninţare reală şi suficient de serioasă. În acest sens, trebuie să vi se înmâneze o decizie scrisă, în care să se menţioneze motivele invocate şi căile de recurs posibile.

DREPTURILE PASAGERILOR

Călătoria dumneavoastră cu trenul sau avionul a avut întârziere sau a fost anulată? Aveţi nevoi speciale de mobilitate? Aflaţi care sunt drepturile dumneavoastră în cadrul transportului aerian şi feroviarpe teritoriul UE.

Mai multe despre:

Călători cu mobilitate redusăPasageri ai transportului feroviarPasageri ai transportului aerianSecuritate aerianăANIMALE ŞI PLANTE

Vă deplasaţiîn altă ţară din UEcu animalul dumneavoastră de companie? Este bine să aflaţi mai întâi dacă veţi avea nevoie, de exemplu, de un document de identitate sau de un certificat de vaccinare.

Mai multe despre:

Animale de companieAlte animale şi planteARTICOLE PERMISE

Dacă mergeţi într-o altăţară a UE, este bine să ştiţi ce puteţi transporta în bagaje şi dacă există, de exemplu, limite maxime pentru anumite produse.

Va trebui să declaraţi la vamă suma de bani pe care o aveţi asupra dumneavoastră? Va trebui să plătiţi taxe pe suma respectivă?

Mai multe despre:

Produse de origine animalăAlcool, ţigări, bani lichizi

MAI MULTE INFORMATII: http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_ro.htm

Trimite catre retele sociale