Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Agenda digitală: Comisia și întreprinderile europene se angajează în direcția extinderii și dezvoltării sectorului roboticii

Detalii

Comisia Europeană, întreprinderile de profil și mediul academic au convenit să lanseze un parteneriat public-privat în domeniul roboticii, pentru a ajuta companiile din Europa să participe mai activ pe piața internațională a roboticii, în valoare de 15,5 miliarde EUR.Împreună cu Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene, reprezentanți ai fabricanților europeni din sectorul roboticii și ai institutelor de cercetare au semnat un memorandum de înțelegere, care constituie primul pas către lansarea unui parteneriat public-privat în 2013.Comisia are convingerea că acest viitor parteneriat public-privat va consolida sectorul roboticii din UE.

Forumul sportiv UE: Liderii și miniștrii din domeniul sportului intensifică lupta împotriva aranjării meciurilor

Detalii

Reprezentanți ai mișcării sportive din Europa și miniștri ai sportului se vor angaja să își intensifice lupta împotriva aranjării meciurilor, cu ocazia reuniunii în cadrul Forumului sportiv UE organizat de Comisia Europeană în Nicosia (Cipru) în perioada 19‑20septembrie.Se așteaptă ca aceștia să aprobe o „Declarație privind lupta împotriva aranjării meciurilor”.Forumul, care coincide cu o reuniune informală a miniștrilor sportului din UE, va aborda de asemenea aspecte precum contribuția sportului la economia UE, viitoarele finanțări din partea UE pentru sportul de masă, precum și promovarea activității fizice și a îmbătrânirii active.„Sportul este o parte importantă din viața a milioane de persoane din Europa.Mă angajez să promovez sportul și activitatea fizică pentru toate vârstele.Un stil de viață activ este esențial ca să fim sănătoși și să ne simțim bine.Din păcate, în ziua de astăzi sportul se confruntă, de asemenea, cu numeroase provocări.Finanțarea la nivelul UE poate contribui la abordarea unor aspecte cu repercusiuni transfrontaliere, cum ar fi aranjarea meciurilor, violența legată de sporturi, intoleranța și inegalitatea de între femei și bărbați”, a declarat Androulla Vassiliou, comisarul european responsabil cu activitățile sportive.

Ziua cooperării europene: să depășim granițele pentru o cooperare sporită

Detalii

Ziua cooperării europene este o sărbătoare a realizărilor regiunilor și țărilor europene care colaborează la nivel transfrontalier.Pentru prima dată, ea va fi celebrată în aceeași zi în toată Europa, atât în statele membre ale UE, cât și în țările vecine.Adresându-se în cadrul Parlamentului European, la Bruxelles, cu ocazia lansării a peste 200 de evenimente în 40 de țări, Johannes Hahn, comisarul UE pentru politica regională, a declarat: „Proiectele de cooperare teritorială contribuie la crearea unui climat de încredere.Ele favorizează înțelegerea reciprocăși constituie ingrediente esențiale ale integrării europene.Aceste inițiative apropie comunitățile între ele – iată Uniunea Europeană în acțiune”.

Undă verde pentru o investiție majoră destinată construirii unui centru de cercetare științifică al UE în România

Detalii

Ieri, 18.09.2012, Comisia Europeană a aprobat sprijinul pentru o infrastructură de cercetare de vârf care va implica 40 de instituții academice și de cercetare din 13 state membre.Contribuția financiară din partea UE ar urma să provină din fondurile structurale, investiția ajungând la aproximativ 180 de milioane EUR.Aceasta face parte dintr-o inițiativă mai amplă, care include și Republica Cehă și Ungaria, în scopul creării unui consorțiu de cercetare european de avangardă.

Mediu: Săptămâna europeană a mobilității 2012 „Ne mișcăm în direcția cea bună”

Detalii

În perioada 16-22 septembrie 2012, sute de orașe mari și mici din Europa vor participa la ediția cu numărul 11 a Săptămânii europene a mobilității.Cetățenii sunt invitați să se implice în activități care promovează moduri alternative de transport și reduc utilizarea automobilelor personale.Tema de anul acesta, „Ne mișcăm în direcția cea bună” (Moving in the right direction), își propune să sensibilizeze publicul cu privire la planurile pentru o mobilitate urbană sustenabilă și la modalitățile în care cetățenii și factorii interesați de la nivel local pot fi mai bine implicați în procesul de planificare.Janez Potočnik, Comisarul european pentru mediu, a declarat în legătură cu acest subiect:„Planificarea pentru o mobilitate urbană sustenabilă este o modalitate de a asigura echilibrul dintre dezvoltarea transporturilor, calitatea mediului și echitatea socială.Printr-o mai bună planificare, orașele pot beneficia de un grad sporit de mobilitate, de o mai bună calitate a aerului, de emisii de carbon reduse, de mai puțin zgomot și de un mediu urban mai sănătos.Trecerea la un sistem de transport sustenabil și eficient va contribui la creșterea mobilității și în același timp va reduce poluarea și va ameliora calitatea vieții cetățenilor.Este, deci, timpul să începem să ne mișcăm!”.

Un raport evidențiază disparități geografice majore în domeniul educației

Detalii

Conform unui nou raport al Comisiei Europene, zona din Europa în care locuiești poate avea o influență considerabilă asupra educației și perspectivelor tale în viață.Raportul, intitulat „Mind the Gap – education inequality across EU regions” („Atenție la diferențe – inegalitatea regiunilor din UE în ceea ce privește educația”), evidențiază disparități semnificative ale oportunităților de educație și ale rezultatelor aferente între statele membre și în interiorul acestora.Figura 1: Persoane cu un nivel scăzut de educație (care au promovat cel mult o formă de învățământ preșcolar, primar și gimnazial, ca % din populația în vârstă de peste 15 ani)Se pare că există o mare diferență între nord și sud în ceea ce privește nivelul de educație atins – cele mai ridicate ponderi ale persoanelor cu un nivel de calificare scăzut, care au promovat doar ciclul de învățământ gimnazial sau mai puțin, se întâlnesc în special în regiunile din sudul Europei, mai ales în Portugalia și Spania.

Comisia se concentrează asupra cooperării științifice internaționale pentru a face față provocărilor mondiale

Detalii

Peisajul cercetării mondiale evoluează rapid, ponderea țărilor BRIC în totalul cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare la nivel mondial dublându-se în perioada 2000-2009.Probleme precum schimbările climatice, securitatea alimentară sau combaterea bolilor necesită tot mai mult un efort de cercetare concertat la nivel internațional.Europa își poate maximiza excelența bazei științifice și a industriilor inovatoare doar fiind deschisă spre cooperarea internațională și spre cele mai bune minți din lume.Prin urmare, Comisia Europeană a prezentat astăzi o nouă strategie pentru dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul cercetării și inovării.Strategia propune o concentrare mai accentuată a cooperării asupra priorităților strategice ale UE, cu menținerea în același timp a tradiționalei deschideri spre participarea țărilor terțe la cercetarea din UE.Este vorba nu doar despre abordarea provocărilor mondiale, ci și despre creșterea atractivității Europei ca centru de cercetare și inovare și despre sporirea competitivității industriale.

„Creșterea albastră”: Comisia prezintă perspectivele de creștere sustenabilă generată de sectoarele marin și maritim

Detalii

Pentru a depăși perioada de criză, Europa are nevoie de contribuția tuturor sectoarelor economiei sale. Într-o comunicare privind „creșterea albastră” adoptată ieri, 13.09.2012, Comisia Europeană prezintă indicii promițătoare privind creșterea economică și perspectivele de ocupare a forței de muncă în sectorul economic marin și în cel maritim, în măsură să contribuie la redresarea economică a Europei.Aceste sectoare economice asigură locuri de muncă pentru 5,4 milioane de persoane și contribuie la o valoare adăugată brută totală de circa 500 de miliarde EUR.Până în 2020, aceste cifre ar trebui să crească până la 7milioane de persoane, respectiv aproape 600 de miliarde EUR.În vederea concretizării acestui potențial, Comisia consideră că trebuie îndepărtate obstacolele din calea creșterii și trebuie implementate soluții inteligente pentru a stimula noile sectoare.

Comisia propune noi competențe ale BCE pentru supravegherea băncilor în cadrul unei uniuni bancare

Detalii

Propunerile prezentate astăzi cu privire la crearea unui mecanism de supraveghere unic (MSU) pentru băncile din zona euro constituie un pas important în direcția consolidării uniunii economice și monetare (UEM).În cadrul acestui nou mecanism unic, răspunderea finală în ceea ce privește sarcinile specifice de supraveghere legate de stabilitatea financiară a tuturor băncilor din zona euro îi va reveni Băncii Centrale Europene (BCE).Autoritățile naționale de supraveghere vor avea în continuare un rol important în activitățile cotidiene de supraveghere și în pregătirea și punerea în aplicare a deciziilor BCE. Tot astăzi, Comisia propune ca Autoritatea bancară europeană (ABE) să elaboreze un set unic de instrucțiuni în materie de supraveghere, cu scopul de a păstra integritatea pieței unice și de a asigura coerența supravegherii bancare pentru toate cele 27 de state membre.

Propunerea Comisiei îmbunătățește capacitatea partidelor politice europene de a-i reprezenta pe cetățenii UE și consolidează democrația

Detalii

Comisia a adoptat astăzi o propunere menită să consolideze capacitatea partidelor politice din Uniune de a forma un spațiu public cu adevărat european și de a exprima voința cetățenilor UE, prin sporirea vizibilității, a recunoașterii, a eficacității, a transparenței și a responsabilității acestor partide.Propunerea prevede un statut juridic la nivelul Uniunii pentru partidele politice europene și fundațiile afiliate acestora, abordând cel mai important obstacol cu care se confruntă organizațiile în cauză atunci când își desfășoară activitatea pe teritoriul unuia sau mai multor state membre.În prezent, majoritatea acestor partide și fundații sunt înregistrate ca asociații fără scop lucrativ („asbl”).

Navigare