Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Politici climatice: Comisia se aliază cu întreprinderile, cu grupările ecologiste și cu universitățile pentru a promova soluții la problemele climatice

Detalii

Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, a lansat astăzi o campanie paneuropeană de comunicare, în colaborare cu mai mult de 70 de organizații din întreaga Europă. Având sloganul „O lume care vă place. Și clima care vă place”, campania vizează să aducă soluții practice în centrul dezbaterilor pe tema schimbărilor climatice și să demonstreze că acțiunile în domeniul climatic pot să crească bunăstarea și să aducă beneficii economice cetățenilor europeni.Valle Riu Mediu por TeresalaLobafromTeresalaLobaÎn Europa există numeroase exemple de soluții climatice inteligente și inovatoare care reduc poluarea cu CO2 și îmbunătățesc totodată calitatea vieții oamenilor.De exemplu, în gara centrală din Stockholm se convertește căldura corporală a navetiștilor în energie termică pentru o clădire de birouri din apropiere, reducându-se atât emisiile, cât și factura la energie cu 20-25%.În Danemarca, datorită energiei solare, școala Gedved din Horsens economisește de 30000 EUR pe an la factura de energie.Banii economisiți se cheltuiesc pentru îmbunătățirea educației.

ZILELE PORȚILOR DESCHISE 2012: Consacrarea politicii regionale a UE drept fondul de creștere al Europei

Detalii

Cel mai important eveniment anual din domeniul politicii regionale și urbane își sărbătorește cea de-a zecea aniversare într-un moment critic. Discuțiile privind bugetul UE intră în etapa finală și decisivă și sunt propuse reforme importante privind modul de funcționare a fondurilor structurale.Peste 6 000 de reprezentanți regionali din întreaga Europă vor sprijini necesitatea unei politici regionale puternice, cu un buget pe măsură.Herman Van Rompuy, Președintele Consiliului European, José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene și Martin Schulz, președintele Parlamentului European, vor inaugura deschiderea celor patru zile de dezbateri și discuții.Johannes Hahn, Comisarul pentru politica regională și Ramón Luis VALCÁRCEL, președintele Comitetului Regiunilor, vor găzdui evenimentul și vor participa la o dezbatere de nivel înalt privind rolul central al politicii de coeziune a UE în ceea ce privește investițiile în redresarea economică a Europei și realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Evitarea falimentului prin combaterea plăților întârziate

Detalii

Insolvențele generează pierderea a 450000 de locuri de muncă în UE și datorii rămase de plătit anuale în valoare de 23,6 miliarde EUR.57% dintre întreprinderile din Europa susțin că au probleme de lichiditate din cauza plăților întârziate, ceea ce reprezintă o creștere de 10% în raport cu anul trecut[1].În fiecare zi, în întreaga Europă falimentează zeci de întreprinderi mici și mijlocii (IMM), întrucât facturile emise de ele nu sunt plătite.Pentru a pune capăt în Europa acestei culturi păgubitoare a plăților întârziate, Vicepreședintele Comisiei Europene Antonio Tajani a lansat azi la Roma o campanie de informare în toate cele 27 de state membre ale UE și în Croația, pentru a încuraja încorporarea cu rapiditate a directivei referitoare la plățile întârziate în legislațiile naționale, chiar înainte de termenul absolut, 16 martie 2013.License Some rights reserved by 401(K) 2012http://www.flickr.com/photos/68751915@N05/6848823919/sizes/m/Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale este instrumentul UE de combatere a plăților cu termen scadent depășit. Campania acordă o importanță deosebită asigurării faptului că IMM-urile își cunosc drepturile conferite prin directivă și modul de exercitare a acestora.

Victimele au întâietate: s-a adoptat un nou act legislativ european care consolidează drepturile victimelor infracționalității

Detalii

Vicepreședintele Comisiei Europene, Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, a salutat astăzi adoptarea definitivă a unui nou act legislativ european care va consolida drepturile de care beneficiază cele aproximativ 75 de milioane de victime ale infracționalității, înregistrate în UE în fiecare an.Directiva UE privind drepturile victimelor a fost adoptată astăzi de Consiliul de Miniștri, în urma votului Parlamentului European de aprobare a noilor norme, exprimat cu o majoritate covârșitoare (611 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 13abțineri) (MEMO/12/659). Noua directivă a UE stabilește drepturile minime pentru victime, oriunde s-ar afla în UE (a se vedea IP/11/585).

Mediu: Comisia propune măsuri pentru combaterea „biopirateriei” și pentru facilitarea cercetării bazate pe natură

Detalii

O nouă propunere, care asigură accesul fiabil la resursele genetice din afara Uniunii, vine astăzi să impulsioneze cercetătorii și societățile din UE.Propunerea – un proiect de regulament care ar urma să implementeze „Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și partajarea beneficiilor” – este destinată să protejeze drepturile țărilor și ale comunităților indigene și locale care permit utilizarea resurselor lor genetice și a cunoștințelor tradiționale conexe, oferind totodată cercetătorilor din Europa un acces îmbunătățit și fiabil la eșantioane de resurse genetice de calitate, la preț redus și cu un nivel ridicat de securitate juridică.License All rights reserved by TeresalaLobahttp://www.flickr.com/photos/teresalaloba/3640434381/sizes/m/in/photostream/Resursele genetice joacă un rol important și tot mai accentuat în multe sectoare economice, inclusiv în sectorul reproducerii plantelor și animalelor, al produselor cosmetice și al celor farmaceutice.

Agenda digitală: principalele bănci, companii de telecomunicații și guverne își unesc forțele în cadrul unui exercițiu de combatere a atacurilor informatice la nivelul întregii UE

Detalii

Astăzi, în cadrul unei simulări desfășurate în întreaga UE pe tot parcursul zilei, sute de experți în securitate informatică din UE își testează capacitatea de combatere a atacurilor informatice.În cadrul exercițiului Cyber Europe 2012, 400 de experți din principalele instituții financiare, companii de telecomunicații, societăți furnizoare de servicii de internet, precum și din cadrul administrațiilor locale și naționale de pe tot cuprinsul Europei se confruntă cu peste 1200 de incidente informatice separate (printre care peste 30000 de emailuri), în cursul unei campanii de simulare a unui atac DDoS (distributed denial of service).Exercițiul testează modul în care aceste instituții ar reacționa și coopera în cazul unor atacuri susținute asupra site-urilor web și sistemelor informatice publice ale principalelor bănci europene.Un atac real de acest gen ar provoca perturbări masive pentru milioane de cetățeni și întreprinderi din întreaga Europă, precum și daune de milioane de euro pentru economia europeană.

Comisia dă exemplu la o conferință de prezentare a soluțiilor informatice ale secolului XXI

Detalii

Peste 800 de specialiști în tehnologiile informației și responsabili strategici din instituții și agenții ale UE vor participa, în zilele de 4 și 5 octombrie, la Conferința din 2012 a Comisiei Europene pe tema TIC, ajutând la construirea bazelor digitale pentru administrațiile UE din secolul XXI.Mijloacele de comunicare sociale, TIC mobile și alte evoluții ale secolului XXI oferă administrațiilor UE posibilități și instrumente la care funcționarii publici din generațiile precedente nici măcar nu visau.Noile tendințe ale tehnologiei, combinate cu societăți extrem de specializate în tehnologiile informației din întreaga Uniune, au un impact enorm atât asupra așteptărilor cetățenilor, cât și a exigențelor față de administrații.

Teste de stres în domeniul nuclear: se confirmă standarde ridicate de securitate, dar este nevoie de îmbunătățiri

Detalii

Standardele de securitate ale centralelor nucleare din Europa sunt în general ridicate, însă se recomandă îmbunătățirea elementelor de securitate la marea majoritate a centralelor nucleare europene. Cu toate acestea, autoritățile naționale în domeniul securității nucleare au concluzionat că nu se justifică nicio închidere a vreunei centrale nuclearoelectrice. Acesta este principalul mesaj al comunicării de astăzi a Comisiei Europene privind rezultatele testelor de stres în domeniul nuclear.By d o l f iRudolf Vlcek @dolfi #photographyAceste teste au stabilit că nu toate statele membre aplică standardele de securitate promovate de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și nici cele mai bune practici internaționale. Comisia va urmări îndeaproape implementarea recomandărilor și va propune, în același timp, măsuri legislative pentru a spori securitatea nucleară în Europa.

Actul privind piața unică II: 12 acțiuni prioritare pentru o nouă etapă de creștere

Detalii

Anul acesta marchează cea de a 20-a aniversare a pieței unice.S-au parcurs deja etape importante.Pentru consumatorii europeni, piața unică înseamnă o gamă mai variată de produse și servicii, la prețuri mai mici.Piața unică le-a oferit cetățenilor posibilitatea de a circula liber, de a se stabili și de a lucra oriunde doresc.Tinerilor le-a dat ocazia de a studia în străinătate; în ultimii 25 de ani, de acest privilegiu s‑au bucurat peste 2,5 milioane de studenți. Pentru cele 23 de milioane de companii din UE, piața unică a creat acces la 500 de milioane de consumatori și a generat investiții străine. Mesajul este clar, iar dovezile sunt evidente: o piață unică puternică, dezvoltată și integrată generează creștere și locuri de muncă, iar cetățenilor le oferă posibilități care în urmă cu 20 de ani erau inexistente.

Nanomaterialele: abordarea de la caz la caz a aspectelor de siguranță în cazul tehnologiilor inovatoare

Detalii

Nanotehnologia înregistrează astăzi progrese majore și are potențialul de a facilita progrese tehnologice „revoluționare” și de a revitaliza creșterea economică.Ca recunoaștere acestui fapt, Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare privind a doua revizuire a cadrului de reglementare a nanomaterialelor, care include, de asemenea, planurile Comisiei de a îmbunătăți legislația UE, astfel încât să asigure utilizarea în siguranță a nanomaterialelor.Comunicarea evidențiază diversitatea nanomaterialelor, variind de la materiale care se folosesc în viața de zi cu zi și care au fost utilizate în condiții de siguranță de mai multe decenii (de exemplu, în pneuri sau ca anticoagulante în alimente), până la materiale industriale foarte sofisticate și terapii antitumorale.Există o cantitate tot mai mare de informații cu privire la riscurile nanomaterialelor, care sunt dificil de generalizat și care justifică realizarea unor evaluări ale riscurilor specifice.

Navigare