Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Cum să facem mai mult cu mai puține resurse? Comisia colectează contribuții la nivel înalt cu privire la creșterea eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor

Detalii

Utilizarea eficientă a resurselor, destinată să furnizeze orientări și recomandări la nivel înalt cu privire la măsurile strategice elaborate pentru a transforma economia europeană în sensul unei creșteri mai sustenabile. Utilizarea eficientă a resurselor este un pilon al strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și ca atare reprezintă o prioritate majoră pentru Comisia Europeană. Principala sarcină a platformei va fi să determine modalitățile de atingere a obiectivelor și de concretizare a viziunii stabilite în Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere energetic, inclusiv a obiectivului final privind disocierea utilizării resurselor și a consecințelor acesteia de creșterea economică.

Asistență medicală: călătoriți fără stres în această vară datorită unei aplicații pentru telefonul dumneavoastră inteligent (smartphone)

Detalii

Tocmai la timp pentru vacanța de vară, Campionatul european de fotbal 2012 și Jocurile Olimpice de la Londra 2012, Comisia Europeană a lansat o aplicație pentru telefoane inteligente (smartphones) în care este explicat modul de folosire a cardului european de asigurări sociale de sănătate.

Agenda digitală: un nou regulament care să faciliteze semnătura electronică transfrontalieră și să maximizeze beneficiile identificării electronice pe piața unică digitală

Detalii

Comisia Europeană a propus noi norme care să faciliteze efectuarea în condiții de securitate a tranzacțiilor electronice transfrontaliere în Europa. Propunerea de regulament vizează să garanteze că persoanele fizice și firmele pot utiliza propriile sisteme naționale de identificare electronică pentru a accesa servicii publice în alte țări UE în care sunt disponibile sisteme de identificare electronică.

Mediu: O nouă abordare pentru evaluarea amestecurilor chimice toxice

Detalii

Comisia se angajează să se asigure că riscurile potențiale asociate amestecurilor de substanțe chimice sunt corect înțelese și evaluate.Suntem expuși în permanență unor amestecuri de substanțe chimice, și aceste combinații ne pot afecta în moduri care substanțele individuale nu o fac.

Mediu: Comisia îndeamnă România și Slovacia să respecte legislația UE privind vehiculele scoase din uz

Detalii

Comisia Europeană îndeamnă România și Slovacia să își armonizeze legislația națională privind vehiculele scoase din uz cu legislația UE.Aceste state membre nu au notificat Comisia cu privire la transpunerea prevederilor legislative vizând actualizarea interdicției de a utiliza metale periculoase precum plumbul, mercurul, cadmiul și cromul hexavalent în materiale și componente ale vehiculelor.

Mediu: se solicită Ungariei și României să asigure protecția propriilor habitate sălbatice

Detalii

Comisia a solicitat Ungariei și României să intensifice protecția habitatelor proprii.Ambele țări au permis desfășurarea de activități sau de proiecte de dezvoltare în zone vulnerabile din punct de vedere ecologic fără a efectua în prealabil evaluări adecvate ale impactului.La recomandarea comisarului european pentru mediu Janez Potočnik, Comisia trimite un aviz motivat Ungariei și un aviz motivat suplimentar României, cerându-le să pună în aplicare în mod corect legislația pertinentă privind protecția habitatelor.Dacă Ungaria și România nu iau măsurile necesare în termen de două luni, Comisia poate deferi cazurile Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Libera circulație a mărfurilor: Comisia solicită Italiei și României să pună în aplicare normele UE privind transferurile intracomunitare de produse din domeniul apărării

Detalii

Comisia Europeană a decis astăzi să solicite Italiei și României transpunerea în legislația națională a normelor UE privind produsele din domeniul apărării (Directiva 2009/43/CE), lucru pe care aceste state membre ar fi trebuit să-l facă până la 30 iunie 2011.Până de curând, fragmentarea pieței europene a produselor din domeniul apărării și abordările naționale divergente au creat multe probleme pentru industria europeană a apărării. De exemplu, sistemele naționale instituite pentru controlul transferului de echipamente de apărare către un alt stat membru nu făceau distincție între exporturile destinate țărilor terțe și transferurile între state membre.

Ziua mondială fără tutun 2012: Un sondaj realizat la nivelul UE arată că majoritatea cetățenilor susțin măsuri mai ferme de luptă împotriva consumului de tutun

Detalii

Comisia Europeană a publicat un studiu UE privind atitudinile față de consumul de tutun. În medie, 60% dintre cetățeni susțin adoptarea de măsuri pentru a face consumul de tutun mai puțin vizibil și atrăgător, precum renunțarea la expunerea produselor din tutun în magazine sau reducerea utilizării de arome și coloranți atractivi. În același timp, alte cifre reprezintă motive de îngrijorare: 28% din cetățenii UE în vârstă de 15 ani și mai mult fumează, iar 70% dintre fumători și foști fumători au început înainte de vârsta de 18 ani.

Tabloul de bord al piețelor de consum arată unde sunt cele mai bune condiții pentru consumatori în Europa

Detalii

Ediția de primăvară a Tabloului de bord al piețelor de consum, publicată cu ocazia Summitului european dedicat consumatorilor 2012 arată că în 2011, pentru al doilea an la rând după declinul din 2009, s-au înregistrat îmbunătățiri în multe țări ale UE. Condițiile privind situația consumatorilor se măsoară, de exemplu, prin încrederea consumatorilor în autorități, comercianți cu amănuntul și organizații ale consumatorilor, în siguranța produselor, prin eficiența soluționării diferendelor și satisfacția față de tratamentul reclamațiilor.

UE contestă restricțiile la import impuse de Argentina

Detalii

UE a depus la Organizația Mondială a Comerțului de la Geneva o contestație împotriva restricțiilor la import impuse de Argentina. În cadrul procedurilor OMC de soluționare a litigiilor, UE solicită întâi deschiderea unor consultări cu Argentina, cu scopul de a obține eliminarea acestor măsuri, care afectează comerțul și investițiile UE.