Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Agenda digitală: principalele bănci, companii de telecomunicații și guverne își unesc forțele în cadrul unui exercițiu de combatere a atacurilor informatice la nivelul întregii UE

Vicepreședinta Comisiei Europene, dna Neelie Kroes, a declarat:„Este prima dată când băncile și furnizorii de internet participă la un exercițiu de combatere a atacurilor informatice la nivelul întregii UE.Această cooperare este esențială, având în vedere amploarea și complexitatea tot mai accentuate ale atacurilor informatice.Exercițiul de astăzi are ca temă cooperarea la nivel european pentru a menține funcționale infrastructura de internet și alte infrastructuri esențiale.”

Incidentele informatice devin tot mai frecvente.În 2011, numărul atacurilor bazate pe internet a crescut cu 36%.În perioada 2007-2010, numărul companiilor care au raportat incidente la nivelul securității cu impact financiar a crescut de patru ori (de la 5% în 2007 la 20% în 2010).

Pentru următorii zece ani, experții Forumului Economic Mondial estimează la 10% ponderea riscului de producere a unor incidente legate de infrastructurile critice de informație, care se vor solda cu daune economice în valoare de 200 de miliarde EUR.

Context

Acest exercițiu de simulare utilizează un sistem autonom care reproduce caracteristicile și performanța unor infrastructuri critice de informație reale.Nu sunt implicate infrastructuri reale.Experții ENISA (Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor) vor prezenta o „analiză la cald” a rezultatelor inițiale în zilele imediat următoare exercițiului, iar înainte de sfârșitul anului, va fi publicat un raport conținând principalele concluzii.

Cyber Europe 2012se desfășoară în contextul Lunii europene a securității informatice și este al doilea exercițiu de simulare a unor atacuri informatice la nivelul întregii UE organizat de statele membre, de Comisie și de ENISA.Exercițiul din 2012 are un domeniu de aplicare mult mai extins și este mult mai amplu decât exercițiul inaugural din 2010 (IP/10/1459).

De asemenea, instituțiile europene tocmai și-au creat propria echipă de reacție în caz de urgență informatică (CERT-EU) care să le asigure protecția împotriva atacurilor și incidentelor informatice (a se vedea IP/12/949).Înainte de sfârșitul anului 2012, Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă intenționează să prezinte o strategie exhaustivă privind securitatea informatică.Un element esențial al strategiei va fi o propunere legislativă destinată să îmbunătățească securitatea rețelelor și a informațiilor în întreaga UE.Propunerea va conține un mecanism de cooperare între statele membre și va introduce cerințe în materie de securitate pentru sectorul privat.Pentru a pregăti această strategie, Comisia solicită în prezent opinii din partea guvernelor, a întreprinderilor și a consumatorilor cu privire la securitatea rețelelor și a sistemelor de informații (NIS), inclusiv a internetului.Consultarea se va încheia la 15 octombrie.

Linkuri utile

Politica UE în domeniul securității rețelelor și a sistemelor de informații:

Site-ul web al ENISA

Site-ul web dedicat Agendei digitale:

Exprimați-vă punctul de vedere

Hash Tag:CyberEurope12

Site-ul web al dnei Neelie Kroes

Urmăriți activitatea dnei Neelie Kroes pe Twitter

Sursa:Comisia Europeana – Comunicat de presa

Trimite catre retele sociale