Centrul de informare Europe Direct Brasov

Europe Direct Brasov

Agenda digitală: Comisia și întreprinderile europene se angajează în direcția extinderii și dezvoltării sectorului roboticii

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil de Agenda digitală, a declarat pe marginea acestui subiect: „Un sector al roboticii puternic este esențial pentru competitivitatea Europei în viitor.Dezvoltarea acestei industrii înseamnă noi locuri de muncă și un sector de fabricație european solid.”

Robotica reprezintă un motor al creșterii și competitivității în Europa.În întreaga lume, sunt create sau păstrate trei milioane de locuri de muncă datorită utilizării a un milion de roboți industriali.Europa are o industrie a roboticii de mare succes, care reprezintă circa un sfert din producția globală în domeniul roboticii industriale și deține o cota de piață de 50% în cel al roboticii pentru servicii profesionale. Se estimează că piețele roboților casnici și pentru servicii profesionale vor crește cu 40% în anii următori, cele mai mari rate de creștere înregistrându-se în sfera aplicațiilor pentru salvare, securitate și servicii profesionale de curățenie. Până în 2020, robotica pentru servicii ar putea atinge un volum de piață de peste 100 de miliarde EUR pe an. Parteneriatul public-privat în domeniul roboticii își propune:

1. să fixeze obiective strategice pentru industria europeană a roboticii și să încurajeze realizarea lor;

2. să mărească competitivitatea industrială a Europei prin tehnologii inovatoare în domeniul roboticii;

3. să furnizeze produse și servicii de robotică care să vină în întâmpinarea provocărilor societale din Europa;

4. să consolideze activitățile de rețea ale comunității europene a roboticii;

5. să promoveze robotica europeană;

6. să stabilească legături cu utilizatorii și piețele noi și deja existente;

7. să contribuie la elaborarea politicilor și să abordeze aspecte de ordin etic, juridic și societal.

Partenerii privați din cadrul acestui parteneriat (reprezentând mediul academic și întreprinderile de profil) vor elabora o propunere de parteneriat public-privat, pe care Comisia o va examina și o va aproba oficial.

Context

Comisia Europeană a finanțat peste 120 de proiecte de cercetare în domeniul roboticii, valoarea fondurilor ridicându-se la circa 600 de milioane EUR în ultimii cinci ani. Aceste proiecte au teme legate de interpretarea scenelor și a situațiilor, perceperea lumii prin simțuri artificiale (viziune, simț tactil etc.) și comportamentul fizic, de exemplu apucarea obiectelor sau deplasarea în spații familiare. La nivel mondial, cererea de roboți și produse de robotică a fost estimată în 2010 la 15,5 miliarde EUR, din care 3 miliarde EUR în Europa.

Un studiu Eurobarometru realizat recent cu privire la robotică (a se vedea MEMO/12/667) a indicat că peste două treimi din cetățenii europeni (70%) au o opinie favorabilă despre roboți: majoritatea sunt de acord că roboții „sunt necesari și capabili să îndeplinească sarcini care pentru oameni sunt prea grele sau prea periculoase” (88%) și că aceștia „reprezintă un element pozitiv pentru societate, deoarece le vin oamenilor în ajutor” (76%).

Comisia Europeană sprijină cercetarea în domeniul roboticii și prin intermediul programelor-cadru de finanțare a cercetării și inovării. Parlamentul European și Consiliul analizează în prezent propunerea Comisiei cu privire la programul Orizont 2020. Dispunând de un buget indicativ de 80 de miliarde EUR, acest program, care se va derula în perioada 2014-2020, contribuie la eforturile de creare a noi locuri de muncă și de stimulare a creșterii economice în Europa. Unul dintre elementele-cheie ale Agendei digitale pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200) îl constituie stimularea și direcționarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare din UE.

Linkuri utile

Activitățile UE în domeniul roboticii

Proiecte finanțate de UE în domeniul roboticii

Federația Internațională de Robotică: „Positive Impact of Industrial Robots in Employment”, Metra Martech, 21 februarie 2011

Hash Tags:#robot #robots, #robotics, #roboticsEU

Site-ul internet al comisarului Neelie Kroes

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter

Urmăriți evoluțiile sectorului roboticii din UE pe Twitter

Sursa:Comisia Europeana – Comunicat de presaBruxelles, 18 septembrie 2012

Trimite catre retele sociale